OTS Üzleti Sajtószolgálat
2022. december 1. csütörtök
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2018. szeptember 11., kedd 11:57

Az Alibaba Csoport közzétette az ügyvezető elnöki tisztség utódlására vonatkozó terveit (1. rész)
    Hangcsou, Kína, 2018. szeptember 11., kedd (Business Wire/OTS) - Az Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) ma bejelentette, hogy egy év múlva, 2019. szeptember 10-én a cég vezérigazgatója, Daniel Csang (Daniel Zhang) lép majd Jack Ma helyébe az Alibaba Csoport igazgatótanácsának elnökeként. Ma úr a következő 12 hónapban tovább folytatja munkáját a vállalat ügyvezető elnökeként annak érdekében, hogy zökkenőmentesen átadhassa az elnöki posztot Csang úrnak.

    Ma úr ugyanakkor jelenlegi megbízatásának lejáratáig, azaz a részvényesek 2020. évi rendes közgyűlésének időpontjáig tagja marad az Alibaba Csoport igazgatótanácsának is.

Ma úr élete végéig szóló tagsággal rendelkezik az Alibaba döntéshozói testületében (Alibaba Partnership), és szintén tagja a cég vezetőit (ún. "partnereit") kiválasztó bizottságnak (Partnership Committee). Az Alibaba Partnership testületben jelenleg 36 partner tevékenykedik, akik ugyanakkor az Alibaba Csoport és leányvállalatai felső vezetésének is tagjai. Az Alibaba Csoport társasági szerződésének értelmében az Alibaba Partnership jogosult a társaság igazgatótanácsa igazgatói többségének kinevezésére.

Ma úr az Alibaba ügyfeleit, alkalmazottait és részvényeseit levélben tájékoztatta szándékáról, mely levél a sajtóközlemény további részében olvasható.

Jack Ma-nak, az Alibaba Csoport alapítójának és ügyvezető elnökének levele

Tisztelt Alibaba Ügyfelek, Alkalmazottak és Részvényesek!

Ma, amikor az Alibaba létrejöttének 19. évfordulóját ünnepeljük, nagy izgalommal osztok meg Önökkel egy újságot: igazgatótanácsunk jóváhagyásával mához egy évre, 2019. szeptember 10-én (amely napra az Alibaba működésének 20. évfordulója is esik), lemondok elnöki pozíciómról, és ezt a tisztséget az Alibaba Csoport jelenlegi vezérigazgatója, Daniel Csang veszi át tőlem. Az elkövetkező 12 hónapban továbbra is elvégzem ügyvezető elnöki feladataimat, de már szoros együttműködésben Daniellel, annak biztosítása érdekében, hogy a tisztség átadása zökkenőmentes és sikeres legyen. A lemondást követően már csak az Alibaba igazgatótanácsának tagjaként veszek majd részt a cég irányításában a 2020. évi rendes évi részvényesi közgyűlés időpontjáig.

Az elmúlt tíz évben sokat gondolkoztam az utódlási tervről, és számos előkészületet tettem. Nagy örömömre szolgál, hogy az Alibaba Partnership és cégünk igazgatótanácsa támogatását és jóváhagyását élvezve tehetem ma közzé ezt a tervet. Szeretném hálás köszönetemet kifejezni kollégáimnak, az Alibaba összes alkalmazottjának és családtagjaiknak az elmúlt 19 évben tanúsított bizalomért és támogatásért, valamint a közös erőfeszítésekért, amelyeknek köszönhetően ma magabiztosan, erős alapjaink tudatában tehetem meg ezt a lépést.
Ez a változás is bizonyítéka annak, hogy az Alibaba a fejlettség egy magasabb szintjére lépett, és többé már nem olyan cég, amelyet egyének irányítanak, hanem kiválóan felépített szervezetek rendszerére támaszkodó, az egész szervezetre kiterjedő tehetséggondozásra építő vállalattá nőtte ki magát.

1999-ben azzal a céllal alapítottuk meg az Alibabát, hogy egy olyan vállalatot építsünk fel, amelyre Kína és az egész világ büszke lehet, és amely három évszázadon át, 102 éven keresztül fennmarad. Természetesen azonban tudjuk, hogy senki sem tudna 102 éven át dolgozni a vállalatnál. Az Alibaba fenntartható működésének biztosítása érdekében jól megalapozott vállalatirányításra, kultúraközpontú vállalati filozófiára és következetes tehetséggondozásra van szükség. Egyetlen vállalat sem támaszkodhat kizárólag az alapítókra: ezt mint alapító, bizton mondhatom Önöknek. Senki sem lehet örökké egy vállalat elnöke és vezérigazgatója, hiszen az ember fizikai lehetőségei és energiája végesek.

10 évvel ezelőtt feltettük magunknak a kérdést: hogyan biztosítható az Alibaba fenntartható növekedése azután, hogy Jack Ma távozik a cég életéből? Úgy gondoltuk, az egyetlen megoldás a vállalatvezetői utódlás problémájára egy sajátságos vállalati kultúrán alapuló vállalatvezetési rendszer kiépítése, valamint olyan mechanizmusok kialakítása, amelyek biztosítják a következetes tehetséggondozást és utánpótlás-nevelést. Az utóbbi 10 év során azon dolgoztunk, hogy létrehozzunk egy ilyen elemekből összeálló rendszert.

Mivel eredetileg tanár vagyok, rendkívüli büszkeséggel tölt el az, amit elértünk. A tanárok mindig azt szeretnék, hogy a diákjaik felülmúlják őket, így jómagam és a vállalat is akkor jár el felelős módon, ha teret engedünk a fiatal, tehetséges embereknek, átruházzuk rájuk a vezetői feladatokat és a küldetésünket, miszerint "meg szeretnénk könnyíteni az üzleti tevékenység végzését mindenhol a világon." Ennek a küldetésnek a betöltése, a kisvállalkozások, a fiatalok és a nők támogatása szerte a világon az én szenvedélyem. Ez volt a szándékunk a vállalat alapításával már az első naptól kezdve, és áldottnak tekintem magunkat, hogy erre lehetőségünk nyílt. A küldetésünk alapjául szolgáló álmunk megvalósításához azonban nem csak Jack Ma-ra van szükség, hanem sok-sok ember részvételére és az Alibaba alkalmazottai több generációjának kitartó erőfeszítéseire.

Az Alibaba nem csak üzleti tevékenysége vagy rendkívüli sikerei miatt bámulatos. A legjobb dolog az Alibabában az, hogy a szervezet minden tagja osztozik a küldetésünkben és magáénak érzi elképzeléseinket. Partneri rendszerünk, különleges, egyedi vállalati kultúránk, és tehetséges csapataink erős alapokat biztosítanak céljaink megvalósításához. Valójában mióta 2013-ban átadtam a vezérigazgatói feladatkört kollégámnak, a vállalat megtorpanás nélkül, gördülékenyen működött tovább, és működik így már öt éve ezeknek a megbízható intézményi alapoknak köszönhetően.(folyt.)2018. szeptember 11., kedd 11:58

Az Alibaba Csoport közzétette az ügyvezető elnöki tisztség utódlására vonatkozó terveit (2. rész)
    Hangcsou, Kína, 2018. szeptember 11., kedd (Business Wire/OTS) -

    A partnerségi rendszer, amelyet kialakítottunk, a jó vállalatirányítást és fenntarthatóságot biztosító kreatív megoldásnak bizonyult, hiszen számos, a nagyvállalatok számára jelentős kihívásnak tudunk megfelelni a rendszer révén, amellyel biztosítható az innováció, megoldható a vezetői utódlás kérdése, a számonkérhetőség és a vállalati kultúra folytonossága és továbbvitele. Az utóbbi években, miközben tökéletesítettük vezetési modellünket, kikísérleteztük és kialakítottuk a megfelelő egyensúlyt a szervezeti és az egyéni irányítás között. Ha kizárólag egyénekre támaszkodunk vagy vakon követünk egy rendszert, akkor nem tudjuk megoldani a problémáinkat. Ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható növekedést érjünk el, megfelelő egyensúlyra van szükség a rendszerek, emberek és kultúra közt. Teljesen biztos vagyok abban, hogy partnerségi rendszerünkkel és a kultúránk megőrzésére irányuló erőfeszítéseinkkel idővel elérhetjük, hogy ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink kedveljék és támogassák vállalatunkat.

A cég 1999-es alapítása óta azt a nézetet valljuk, hogy az Alibaba jövőjének biztosítása érdekében sok-sok tehetséges embert kell magunkhoz vonzanunk és megtartanunk, mivel csak így valósíthatjuk meg vezetői utánpótlási terveinket. Sok évi kemény munkával az Alibaba elérte azt, hogy jelentős számban foglalkoztat világklasszisnak számító tehetséges alkalmazottakat. A bennem szunnyadó tanár rendkívül büszke erre a csapatra, a cég vezetőire és egyedi, küldetésünkön alapuló vállalati kultúránkra, valamint arra, hogy továbbra is olyan kivételes üzleti vezetőket és tehetséges szakembereket nevelünk ki, mint amilyen Daniel Csang.

Daniel 11 éve dolgozik az Alibaba Csoportnál. Mióta átvette tőlem a vezérigazgatói feladatkört, többször is bizonyságot adott kiemelkedő tehetségéről, rendkívül jó üzleti érzékéről és kiváló vezetői képességeiről. Irányításával az Alibaba már 13 éve töretlenül és fenntarthatóan növekszik. Daniel analitikus látásmódja egyedülálló, küldetésünket és víziónkat teljes mértékben a magáévá tette, tudatosan és elkötelezetten vállalja a felelősséget, merész újításokkal áll elő és nem hátrál meg kreatív üzleti modellek kipróbálása elől. Nem véletlen, hogy a kínai üzleti sajtó képviselői 2018-ban a legjobb vezérigazgatónak ítélték. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, hogy ő és csapata elnyerte mind ügyfeleink, mind alkalmazottaink és részvényeseink bizalmát és támogatását. Az, hogy fokozatosan átadom az Alibaba "fáklyáját' Danielnek és csapatának, jó időben meghozott, jó döntés, mivel közös munkánk alapján tudom, hogy készen állnak a feladatra, és biztos vagyok abban, hogy a vállalatvezetők következő generációjaként sikeresen helyt fognak állni.

Ami pedig engem illet, jó néhány álmom van még, amelyet szeretnék valóra váltani. Akik ismernek engem, tudják, hogy nem szeretem a semmittevést. Terveim szerint továbbra is folytatom munkámat az Alibaba Partnership alapító tagjaként, hozzájárulva a vezetői testület feladatainak elvégzéséhez. Szeretnék visszatérni ugyanakkor az oktatás területére is, hiszen egy tanár munkáját annyi áldás kíséri, és én mindig is szenvedélyesen szerettem a hivatásomat. A világ nagy, és én még fiatal vagyok: szeretnék hát kipróbálni új dolgokat - hátha meg tudom valósítani a többi álmomat is?!

Egy dolgot azonban biztosan állíthatok: az Alibaba ugyan soha nem csak Jack Ma-ról szólt, de Jack Ma mindig is az Alibabához fog tartozni.

     Jack Ma
     2018. szeptember 10.

Amit az Alibaba Groupról tudni kell…

Az Alibaba Csoport küldetésének tekinti, hogy megkönnyítse az üzleti tevékenység végzését mindenhol a világon, és a vállalat célja a fenntartható növekedés megvalósítása a következő 102 évre. A 2018 márciusában végződő pénzügyi évben a vállalat jelentése szerint az elért bevétel 39,9 milliárd USA dollár volt.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180909005043/en/

Kapcsolat:
Média:
Alibaba Group
Jennifer Kuperman, 415-595-6916
jennifer.kuperman@alibaba-inc.com
vagy
Rachel Chan, +852-9400-0979
rachelchan@alibaba-inc.com

Forrás: Alibaba Group Holding Limited

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.