OTS Üzleti Sajtószolgálat
2020. január 25. szombat
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2019. július 9., kedd 12:00

A State Street új vezetőt nevezett ki a cég Egyesült Királyságban, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában folytatott üzleti tevékenységének irányítására (1. rész)
    Boston, 2019. július 9., kedd (Business Wire/OTS) - A State Street Corporation (NYSE:STT) ma bejelentette, hogy Jörg Ambrosiust nevezte ki a cég Egyesült Királyságban, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (azaz az EMEA régióban) működő üzleti egységeiért felelős vezetővé. Ambrosius, aki 18 éves munkaviszonyával veteránnak számít a State Streetnél, a vállalat újonnan kinevezett nemzetközi üzleti vezetőjének, Francisco Aristeguieta-nak tartozik majd beszámolással. Az EMEA régió vezetői posztján Ambrosius Liz Nolant váltja fel, akit nemrégiben a globális operatív és infrastrukturális projektek irányításával bíztak meg, és ezért a State Street globális szállítási (Global Delivery) csapatának vezetői pozíciójába került át. Ambrosius tagja lesz a State Street stratégiáért és üzletpolitikai döntésekért felelős legfelső vezetőit tömörítő Vezetői Bizottságnak is. Ambrosius kinevezése a szabályozó hatóság jóváhagyásakor lép hatályba.

    A State Street EMEA régióban működő üzleti egységeinek vezetőjeként Ambrosius a régióban folyó összes üzleti tevékenységért felel majd, ideértve a stratégiai irányvonal meghatározását, az ügyfélelkötelezést célzó erőfeszítések irányítását, a tehetséggondozást, a kockázatkezelési tevékenység felügyeletét, a növekedési lehetőségek kiaknázását, valamint a különféle érdekcsoportokkal (köztük a helyi hivatalnokokkal és szabályozó hatóságokkal) fenntartott kapcsolatok ápolását.

Ambrosius több mint 25 évre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatói ágazatban. Mostani kinevezését megelőzően a State Street EMEA régióbeli globális szolgáltatási (Global Services) üzletágának társvezetője és a globális állami vagyonkezelési szolgáltató üzletág vezetőjeként az üzleti stratégia kialakításáért és megvalósításáért, a kockázatkezelési folyamatok felügyeletéért és a 'one State Street' (mindent egy helyen, a State Streetnél) elnevezésű kezdeményezés sikeres megvalósításáért felelt.

"Az EMEA rendkívül fontos számunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy már mintegy 50 éve működnek üzleti egységeink ebben a régióban, ahol jelenleg 13000 alkalmazottat foglalkoztatunk" - nyilatkozta Francisco Aristeguieta. "Pályafutása során Jörg számos alkalommal bizonyította vezetői rátermettségét kulcsfontosságú üzleti projektek megvalósítása és csoportok irányítása során, és mostani feladata az EMEA régióbeli tevékenységünk bővítését célzó stratégia támogatása lesz. Manapság mind az ágazat, mind ügyfeleink gyökeres változásokkal találják szemben magukat, ezért Jörg az intézményi ügyfelek stratégiai partnereként szerzett ismereteinek, a bonyolult és szerteágazó regionális szabályokról birtokában lévő tudásnak, valamint a különféle érdekcsoportokkal való együttműködés terén gyűjtött tapasztalatainak köszönhetően ideális vezető e pozíció betöltésére. Biztos vagyok abban, hogy irányításával számos sikeres projekt fog megvalósulni mind ügyfeleink, mind cégünk hasznára."

Ambrosius hozzátette: "Izgatottan vágok neki ennek az új megbízatásnak ebben a State Street, ügyfelei és az ágazat számára egyaránt fontos időszakban, amikor kulcsfontosságú feladatunk az, hogy stratégiai partnerként együttműködve ügyfeleinkkel segítsük őket a különféle kihívások legyőzésében és céljaik elérésében, miközben teljesítjük részvényeseinknek tett pénzügyi vállalásainkat és továbbra is kiemelkedő kockázatkezelési tevékenységet végzünk. Az EMEA régióban működő üzleti egységeink azonban szilárd alapul szolgálnak ahhoz, hogy e feladatunkat sikeresen végrehajtsuk, és én nagy várakozással tekintek a régióban dolgozó csapatokkaI a növekedést és a megfelelő megtérülést elérni hivatott közös munka elé."

Amit a State Street Corporationről tudni kell…

A State Street Corporation (NYSE: STT) az intézményi befektetők számára pénzügyi szolgáltatásokat (köztük befektetési, befektetéskezelési és befektetési lehetőségek felkutatására, illetve befektetési eszközök forgalmazására irányuló szolgáltatásokat) nyújtó nemzetközi ágazat egyik vezető cége. A vállalat 2019. március 31-i adatok alapján összesen 32,6 billió USA dollár értékű eszközzel kapcsolatosan lát el letéteményesi és adminisztratív feladatokat, valamint 2,8 billió USA dollár értékű eszközt kezel. A State Street globális tevékenységet végez, világszerte több mint 100 piacon van jelen és körülbelül 40000 alkalmazottat foglalkoztat. További információkért kérjük, látogasson el a State Street honlapjára a következő internetes címen: www.statestreet.com.

* A kezelt eszközök közt szerepelnek az SPDR® Gold ETF és az SPDR® Long Dollar Gold Trust ETF eszközei (2019. március 31-i állapot szerint körülbelül 33 milliárd USA dollár értékben), amelyekért a State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) felel piaci ügynökként; az SSGA FD és a State Street Global Advisors kapcsolt vállalatok.

State Street Corporation One Lincoln Street, Boston, MA 02111-2900.

© 2019 State Street Corporation - Minden jog fenntartva (folyt.)2019. július 9., kedd 12:00

A State Street új vezetőt nevezett ki a cég Egyesült Királyságban, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában folytatott üzleti tevékenységének irányítására (2. rész)
    Boston, 2019. július 9., kedd (Business Wire/OTS) -

    Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokra vonatkozó törvényei értelmében előremutató állításoknak minősülő állításokat tartalmaz, ideértve a State Street Egyesült Királyságban, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (azaz az EMEA régióban) működő egységei élére a közelmúltban kinevezett vezető szerepére, felelősségi körére és rátermettségére vonatkozó állításokat (mely kinevezés hatályba lépése a szabályozó hatóság jóváhagyásának függvénye), valamint a kinevezéssel kapcsolatosan az üzleti prioritásokra és üzleti és részvényesi értékre vonatkozóan tett állításokat. Az előremutató állítások gyakran, de nem minden esetben, olyan szavak alapján azonosíthatók, mint a "fogunk", "várhatóan", "úgy hisszük", "várakozásaink szerint", "prioritásunk", "célkitűzésünk", "tervezzük", "stratégiánk", "előre láthatóan", "szándékozunk", "becsléseink szerint", "igyekszünk", "lehet", "tendencia" és "cél", illetve hasonló kifejezések vagy azok különféle változatai alapján. Ezek az állítások nem tekintendők garanciának a cég jövőbeli teljesítményére nézve, természetükből adódóan bizonytalanok és kizárólag a sajtóközlemény kiadásának időpontjában alkotott feltételezéseken alapulnak. Ezeknek az állításoknak az alapjául szolgáló körülmények alakulását nehéz megjósolni, mivel azok esetében különféle kockázatok állnak fenn, és különféle bizonytalansági tényezők érvényesülnek. Mivel ennek eredményeként az egyes események kimenetele, illetve a vállalat tényleges eredményei jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban leírtaktól, az előremutató állításokra nem szabad úgy tekinteni, mint amelyek a jelen sajtóközlemény kiadását követő bármely időpontban cégünk várakozásait vagy nézeteit tükrözik. További információk azokról a tényezőkről, amelyek hatására a cég tényleges eredményei jelentős mértékben eltérhetnek bármely előremutató állításban közölt eredménytől a cég által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) a 10-K jelű nyomtatványon benyújtott 2018. évi Éves jelentésben, valamint a SEC-höz azt követően benyújtott egyéb dokumentumokban találhatók. Kérjük a befektetőket, hogy lehetőleg olvassák el ezeket a dokumentumokat, különösen azoknak a kockázati tényezőkről szóló részeit, annak érdekében, hogy további információkat szerezzenek az előremutató állításokban tárgyalt körülményekről, illetve a befektetési döntéseik meghozása előtt. A jelen közleményben szereplő előremutató állításokra nem szabad úgy tekinteni, mint amelyek a jelen sajtóközlemény kiadását követő bármely időpontban cégünk várakozásait vagy nézeteit tükrözik, és cégünk nem vállal kötelezettséget az előremutató állításoknak a jelen sajtóközlemény kiadását követő események bekövetkezése miatti módosítására.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190708005465/en/

Kapcsolat:
Marc Hazelton
+1 617 662 1860
MHAZELTON@StateStreet.com
@StateStreet

Ilene Fiszel Bieler
+1 617 664 4122
IFiszelBieler@StateStreet.com
@StateStreet

Forrás: State Street Corporation

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.  

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.