OTS Üzleti Sajtószolgálat
2023. február 6. hétfő
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2022. augusztus 29., hétfő 10:30

A Mary Kay közzétette a kínai SDG Kísérleti falu projekt (2017-2021) eredményeit, valamint kiadta a hatásokról készült jelentést és videófilmet (1. rész)
    Dallas, 2022. augusztus 29., hétfő (Business Wire/OTS) - A projekt bizonyítja, hogy a női vállalkozók támogatásával sokszoros hatás érhető el a fenntartható fejlődési célok helyi szinten való teljesítése terén - A vidéken élő nők a világ lakosságának negyedét alkotják, és a fejlődő országokban nemzetgazdaságuk gerincének számítanak, mivel becslések szerint a mezőgazdasági munkát végzők (gazdálkodók, bérmunkások és vállalkozók) 40%-át teszik ki.(1) A helyi gazdaságokhoz való kulcsfontosságú hozzájárulásuk ellenére azonban továbbra is fennállnak azok a strukturális akadályok, amelyek miatt a nők hátrányos helyzetbe szorulnak az eszközök birtoklása, az egyenlő javadalmazás, a döntéshozási fórumokon való részvétel és az erőforrásokhoz és piacokhoz való hozzáférés terén. Továbbá a kulturális normák következtében a nők végzik a fizetetlen gondozási és háztartási munka oroszlánrészét.(2)

        Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

Felismerve, hogy a vidéken élő nők életkörülményeinek javítása kulcsfontosságú eleme a szegénység elleni küzdelemnek és a fenntartható fejlődés biztosításának, az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának (United Nations Development Programme [UNDP]) kínai képviseleti irodája (UNDP China) és a Mary Kay a Kínai nők fejlesztése alapítvánnyal (China Women's Development Foundation), a kínai Nemzetközi gazdasági és műszaki csereprogramok központjával (International Center for Economic and Technical Exchanges [CICETE]), Jünnan tartományának Női szövetségével (Women's Federation of Province Yunnan) és Yongren megye kormányzatával együttműködésben 2017-ben elindította az SDG Pilot Village (Fenntartható fejlődési célok - kísérleti falu) projektet a kínai Jünnan tartományban található Waipulában.

A 2017 és 2021 közt lezajlott közös projekt, melynek elnevezése "SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development" (Fenntartható fejlődési célok - kísérleti falu: A szegénység mérséklését és a fenntartható fejlődést célzó, nőkre összpontosító projekt), a nők munkaerőpiaci részvételét akadályozó strukturális korlátok lebontását célozta egyrészt társadalmi védelem biztosítása, másrészt az ökoturizmus terén zöld vállalkozási lehetőségek létrehozása, harmadrészt pedig a női vezetők közösségi döntéshozási fórumokon való részvételének fokozását célzó erőfeszítések révén.

A Yi etnikai csoportba tartozó nők lettek a gazdasági növekedés és a szegénység mérséklésének motorja olyan kifejezetten a nőket célzó beavatkozásoknak köszönhetően, melyek elősegítették az inkluzív helyi gazdaság kialakítását és a Yi etnikai csoport kulturális örökségének megőrzését. Ezek a tevékenységek átalakulást hozó változásokat indítottak el helyi szinten, javítva a nemek közötti egyenlőséget és felgyorsítva a fenntartható fejlődést.

"Ez a projekt megmutatja, hogy a vállalkozás erőteljes eszközként használható a férfiak és nők közötti bevételi szakadék leküzdésére, és ugyanakkor a vidéki területeken a szegénység elleni harc céljára" - magyarázta Beate Trankmann, az UNDP kihelyezett kínai képviselője. "A Yi nők megszerezték a kulturális örökségük kiaknázásához szükséges, megfelelő készségeket és erőforrásokat, szilárd gazdasági alapokat építettek ki a maguk számára, és vezetőkké váltak közösségeikben, kikövezve az utat a jövő generációk számára."

A kísérleti projekt rávilágít arra, milyen lehetőségek rejlenek a több érdekcsoport (ideértve a magánszektort is) részvételével megvalósuló együttműködésben a fenntartható fejlődési célok elérése terén, melyek ugyanakkor biztosítják a lehető legnagyobb fejlődés elérését is a nők vállalkozásai számára. A UNDP China a Mary Kay kínai leányvállalatával, a Mary Kay China-val, valamint helyi állami szektorbeli partnerekkel összefogva együttműködött a női vállalkozókkal annak biztosítása érdekében, hogy a női vállalkozók rendelkezzenek azokkal az eszközökkel és ismeretekkel, amelyek a gazdasági szereplővé váláshoz szükségesek. Az együttműködő partnerek ugyanakkor igyekeztek felszámolni a női vállalkozók közösségi döntéshozásban való részvételét gátló akadályokat is azzal a céllal, hogy a női vállalkozók aktívan hozzájárulhassanak egy befogadó és fenntartható, zöld helyi gazdaság létrehozásához.

"Az SDG Kísérleti falu projekt igazolja, hogy a nők gazdasági szerepvállalására összpontosítva a magánszektor kulcsfontosságú szerepet játszhat a fenntartható fejlődési célok elérésének támogatásában, és modellt kínál ahhoz, hogy a vállalkozások hogyan aknázzák ki egyedi erősségeiket és gyorsítsák fel a fejlődést az állami és a magánszektor közötti együttműködés révén" - aid Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Inc.

"A vidéken élő nőknek vállalkozási lehetőséget kínáló, nőkre összpontosító megközelítés valódi átalakulást hozónak bizonyult. Amikor a nők elkezdték kivenni a részüket a gazdaságfejlesztésből és ennek eredményeként magasabb státuszba kerültek közösségeikben, ennek a teljes falu hasznát látta" - fejtette ki Wendy Wang, a Mary Kay ázsiai és csendes-óceáni régióért felelős elnöke.

A projekt első fázisának eredményei egyértelmű bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy milyen átalakulást hozó hatással bír egy nemi szempontokat figyelembe vevő megközelítés a fenntartható fejlődési célok helyi megvalósítása és a gazdaság COVID-19-pandémiát követő zöld és inkluzív helyreállítását célzó politikai és programszintű cselekvési tervek kidolgozása terén. (folyt.)2022. augusztus 29., hétfő 10:30

A Mary Kay közzétette a kínai SDG Kísérleti falu projekt (2017-2021) eredményeit, valamint kiadta a hatásokról készült jelentést és videófilmet (2. rész)
    Dallas, 2022. augusztus 29., hétfő (Business Wire/OTS) -

    
A projekt a következő 12 fenntartható fejlődési cél eléréséhez járult hozzá:
     -    1. cél: A szegénység felszámolása
     -    2. cél: Az éhezés megszüntetése
     -    3. cél: Good Health and Well-Being
     -    4. cél: Minőségi oktatás
     -    5. cél: Nemek közötti egyenlőség
     -    6. cél: Tiszta víz és alapvető köztisztaság
     -    8. cél: Tisztességes munka és gazdasági növekedés
     -    9. cél: Ipar, innováció és infrastruktúra
     -    10. cél: Egyenlőtlenségek csökkentése
     -    15. cél: Szárazföldi ökoszisztémák védelme
     -    16. cél: Béke, igazság és erős intézmények
     -    17. cél: Partnerség a célok eléréséért

Az SDG Kísérleti falu projekt - A legfontosabb eredmények - 1. fázis (2017- 2021)

     -    A projekt hozzájárult Kína szegénységet csökkentő kampányának sikeréhez: a nemzeti szegénységi küszöb alatt élő falusiak aránya a 2017. évi 28%-ról 2020-ra 0%-ra esett vissza Waipulában;
     -    Képzés és kapacitások kiépítése révén 2020-ra a nemzeti szegénységi küszöb alatt élő 60 háztartást és 193 egyént sikerült kiemelni a szegénységből;
     -    210 szezonálisan vándorló munkás és 120, a megélhetés miatt hosszú távon vándorló munkás (akiknek többsége nő volt) képes volt visszatérni otthonába, és munkát találni vagy vállalkozást indítani saját falujában;
     -    607 helyi nő talált munkát és ért el magasabb jövedelmet, akik közül néhányan a helyi közösségek vezetőivé váltak, szerepet vállalva a falusi bizottságokban, és vezetőként dolgozva a helyi vendéglátásban és művészeti projektekben, valamint
     -    Az egy főre eső jövedelem 2021-re 14128 renminbire nőtt.

Az SDG Kísérleti falu projekt történetének megosztása érdekében a Mary Kay és partnerei kiadtak:

     -    egy hatásfelmérő jelentést a projekt 1. fázisáról "Piloting SDG Localization at the Village Level - A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China" (Kísérleti projekt a fenntartható fejlődési célok helyi szintű megfogalmazása céljából a faluk számára, a szegénység mérséklését és a fenntartható fejlődés elérését célzó, nőkre összpontosító megközelítés révén Kína Jünnan tartományában) címmel, amely leírja a több érdekcsoport által támogatott fejlesztési folyamatként megvalósított projekt megszületésének körülményeit, a végrehajtás eszközeit és a projekt eredményeit. A hatásfelmérő jelentés ide kattintva érhető el.
     -    egy videófilmet "Daughters of the Moon" (A hold leányai) címmel, melyben három waipulai női vezető (Yongyan Zhu, Xuefang Xia és Shiqiong Han) kerül bemutatásra, akik azokról a változásokról mesélnek, amelyeket a vállalkozásuk révén megtapasztaltak. A partnerek képviselői ugyanakkor bemutatják a faluban megvalósult gazdasági, környezeti és társadalmi átalakulást is. A 11 perces videófilm ide kattintva tekinthető meg.

A UNDP China és a projektet támogató partnerek hamarosan elindítják a projekt 2. fázisát (2022-2024), amelynek céljai a következők:

     -    A vállalkozásindítás felgyorsítása: annak lehetővé tétele a falusiak, és köztük elsősorban a nők számára, hogy növeljék jövedelmüket;
     -    A sokszínűség és a befogadás elősegítése: a helyi etnikai kultúra megőrzése és a nők szerepvállalásának támogatása, valamint
     -    A zöld fejlődés előrevitele: a természeti környezet védelme és a fenntartható faluk létrejöttének támogatása.

Az SDG Kísérleti falu projekt már egymás után két évben is bekerült azok közé a projektek közé, amelyeket az első körben kiválasztottak a Reuters események - Felelős üzleti tevékenység díjak (Reuters Events Responsible Business Awards) Fenntartható fejlődési célok elérésének úttörői (SDG Pioneer Award) kategóriájában a díjra jelölt projektként. A díjátadási ünnepségre október 13-án kerül sor Londonban. (folyt.)2022. augusztus 29., hétfő 10:30

A Mary Kay közzétette a kínai SDG Kísérleti falu projekt (2017-2021) eredményeit, valamint kiadta a hatásokról készült jelentést és videófilmet (3. rész)
    Dallas, 2022. augusztus 29., hétfő (Business Wire/OTS) -

    
Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor "láthatatlan" korlátokat, egyetlen cél teljesítését tűzte ki az általa megálmodott és 1963-ban létrehozott szépségápolási cég elé: tegye gazdagabbá a nők életét. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. Vállalkozásfejlesztő szervezetként a Mary Kay elkötelezett aziránt, hogy képzés, mentorálás, érdekképviselet, hálózatépítés és innováció révén támogassa a nők szerepvállalását azon az úton, amely a gazdasági függetlenséghez vezet. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatások és innovatív bőrápolási, és dekorkozmetikai termékek, táplálékkiegészítők, illetve illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay hisz abban, hogy életünk gazdagításával egy fenntartható jövőt biztosíthatunk, és szerte a világon együttműködik különféle szervezetekkel az üzleti kiválóság elérésének elősegítése, a rákkutatások támogatása, a nemek közti egyenlőség elérésének előrevitele, a családon belüli erőszak áldozatainak védelme és a közösségi életterek szépítése céljából, és arra törekszik, hogy támogatásával a gyermekek megvalósíthassák álmaikat. További információkért látogasson el a marykayglobal.com internetes címre és kövessen minket a Facebook-on, az Instagram-on, a LinkedIn-en vagy a Twitter-en!


Amit az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjáról (UNDP) tudni kell…

Az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi fejlődésért felelős vezető ügynöksége, a UNDP (United Nations Development Programme) 170 országban és területen tevékenykedik a szegénység felszámolása és az egyenlőtlenség csökkentése érdekében. Szervezetünk segíti az országokat politikák kidolgozásában, vezetői készségek kialakításában, együttműködési képességek fejlesztésében, intézményi fejlesztésben és a fenttartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals) elérését szolgáló rugalmasság elérésében. A UNDP munkája három fő területre összpontosul: fenntartható fejlődés, demokratikus kormányzás és a béke kiépítése, valamint a klímaválság és a természeti katasztrófák leküzdését segítő rugalmasság fejlesztése. www.undp.org


Amit a kínai Nemzetközi gazdasági és műszaki csereprogramok központjáról (CICETE) tudni kell…

A közvetlenül a Kereskedelmi Minisztérium égisze alatt működő CICETE 1983-ban jött létre az Állami Tanács jóváhagyásával. A CICETE Minisztérium által meghatározott fő feladata a Kína, a UNDP és az Egyesült Nemzetek Ipari Fejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development Organization [UNIDO]) közti együttműködés koordinálása, ideértve e szervezetek támogatási programjainak végrehajtását Kínában, valamint az általános áruellátási projektek kezelése, a Dél-Dél Együttműködési Támogatási Alap (South-South Cooperation Assistance Fund) projektjeinek irányítása és kapacitásépítési projektek kezelése a más országoknak nyújtott Kínai segélyprogram (China-Aid) keretében. www.cicete.org.cn/en/


Amit a Kínai nők fejlesztése alapítványról (CWDF) tudni kell…

A Kínai nők fejlesztése alapítványt (China Women's Development Foundation) AAAAA besorolású alapítványként az All-China Women's Federation (Összkínai Nők Szövetsége) hozta létre 1988-ban. A szervezet egy, az állami szektorban működő nemzeti alapítvány, amely Kínától és más országoktól és régióktól kap finanszírozási célú forrásokat. A CWDF küldetése a nők jogainak és érdekeinek védelme, a nők életminőségének javítása, a nők fejlesztése és a nők ügyének előrevitele Kínában egy harmonikus társadalom kiépítése érdekében. www.cwdf.org.cn/en/


(1) International Labour Organization. (2018). Rural women at work: Bridging the gaps. https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/inde
(2) United Nations. (2021, October 21). International Day of Rural Women. https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

Tekintse meg az eredeti sajtóközleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220825005007/en/

Kapcsolat:

Mary Kay Inc.
Corporate Communications
media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

Mary Kay China
Leo Zhou
Director, Public Affairs
leo.zhou@mkcorp.com
+86 1068349333

Forrás: Mary Kay Inc.


E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.