2018. december 27., csütörtök 11:57

A Henry Schein és a Vets First Choice bejelentették, hogy a tervezett új vállalat neve Covetrus lesz (1. rész)
    Melville, N.Y. és Portland, Maine, USA , 2018. december 27., csütörtök (Business Wire/OTS) - Az új ügyvezetői csapat bejelentette, hogy a Covetrus célja az állatorvoslási ágazat előre vitele - A Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) és a Vets First Choice ma bejelentette, hogy az új, önálló részvénytársaság, amely a tervek szerint a Henry Schein állategészségügyi (Animal Health) üzletágának kiválásával, majd a kivált üzletág Vets First Choice-szal való egyesülésével jön létre, a Covetrus néven kezdi meg működését.

        Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005954/en/

Az ügylet zárására várhatóan 2019 első negyedévében kerül sor.

A Covetrus nevet viselő, újonnan létrejött vállalat globális, technológia-alapú állategészségügyi tevékenységet végez majd, elsősorban a házi kedvencekre, lovakra és nagytestű állatokra összpontosítva. A Covetrus piacvezető praxiskezelő szoftvert, rendelvénykezelő megoldásokat, többcsatornás ügyfél-elkötelezési/ügyfélbevonási szolgáltatásokat és ellátólánc-infrastruktúrát biztosít ügyfelei számára az állatorvosok és ügyfeleik közti kapcsolat támogatása céljára.

A Covetrus több mint 5000 alkalmazottat foglalkoztat majd megközelítőleg 25 országban, és integrált megoldásokkal segíti az állatorvosi praxisokat üzleti tevékenységük gazdaságosságának és munkafolyamataiknak javításában és ügyfeleik elégedettségének növelésében. A cég körülbelül 100000 ügyfelet fog kiszolgálni a világ majd minden részén, ideértve Észak-Amerikát, Európát, Ausztrálázsiát és Dél-Amerikát.

A Covetrus elnevezés a cég célkitűzéseit és küldetését tükrözi: a vállalat szoros kapcsolatot kíván kiépíteni az állatorvosi szakmával és arra összpontosítja erőfeszítéseit, hogy hozzájáruljon az állatorvoslás fejlődéséhez." A név első két betűje, a "Co-" a kooperációra, az ügyfelekkel való partneri együttműködésre utal, a középen lévő "vet" a vállalat tevékenységi területét jelzi (az angol veterinarian [állatorvos] szóból), a "-us" pedig visszautal az ügyfelek és egy olyan szakemberekből álló csapat együttműködésére, amelynek feladata az állatorvosi praxisok támogatása.

"Fontos volt számunkra, hogy egy olyan új márkát és új nevet hozzunk létre, amely tükrözi az állatorvosi praxist működtető ügyfeleink iránti hosszú távú elkötelezettségünket, amely mindenkor üzleti tevékenységünk középpontjában áll. Elkötelezettek vagyunk az állatorvoslás fejlesztése iránt, és ennek érdekében ügyfeleinket olyan új, hatékony eszközökkel és szolgáltatásokkal látjuk el, amelyekre támaszkodva folyamatos, hosszú távon is sikeres tevékenységet biztosító új állategészségügyi megoldásokat dolgozhatnak ki és pénzügyi előnyöket érhetnek el" - fejtette ki Benjamin Shaw, a Vets First Choice alapítója és vezérigazgatója. "Nagy izgalommal várjuk, hogy az egyesüléssel létrejött új vállalat, a Covetrus révén cégünk izgalmasan új, egyedi képességeit kiaknázva állatorvos ügyfeleinknek kiemelkedő értéket képviselő termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk szerte a világon."

A két vállalat ma a Covetrus javasolt ügyvezetőségének összetételéről is hírt adott:

A korábban közölt terveknek megfelelően az egyesüléssel létrejött új vállalat vezérigazgatója Benjamin Shaw lesz, aki az igazgatótanács tagjaként is részt vesz a cég irányításában. A Covetrus ügyvezetői csapatát az alábbi vezetők alkotják:
     - Christine T. Komola, ügyvezető elnökhelyettes és pénzügyi vezető
     - Erin Powers Brennan, rangidős elnökhelyettes, jogtanácsos és titkár
     - Russell Cooke, rangidős elnökhelyettes és operatív pénzügyi vezető
     - Francis X. Dirksmeier, rangidős elnökhelyettes és elnök, Észak-Amerika
     - David Christopher Dollar, rangidős elnökhelyettes és elnök, Szoftver és szolgáltatások egység
     - Michael Ellis, rangidős elnökhelyettes és elnök, Európa
     - David Hinton, rangidős elnökhelyettes és elnök, APAC (ázsiai és csendes-óceáni térség) és feltörekvő piacok
     - Timothy Ludlow, rangidős elnökhelyettes és az átalakulásért felelős vezető tisztviselő
     - Anthony Providenti, rangidős elnökhelyettes, Vállalatfejlesztés egység
     - Georgina Wraight, rangidős elnökhelyettes és elnök, Vets First Choice
     - James Young, rangidős elnökhelyettes és a human erőforrásokért felelős vezető tisztviselő

"Ez egy kiemelkedő és tehetséges szakemberekből álló csapat, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy irányíthatjuk majd ezt a hamarosan létrejövő, új, független szervezetet" - mondta el Shaw. "Az ügyvezetői csapat összetételéből adódóan egyrészt biztosítja a folyamatosságot az összes üzletágban és földrajzi régióban, másrészt tehetséges, új tagokat foglal magába, akiknek támogatásával lehetővé válik a független részvénytársasággá való átalakulás zökkenőmentes megvalósítása. Igen fontos továbbá, hogy a csapat minden tagja teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy az új vállalat olyan teljesítményt nyújtson, amely nem csak megfelel ügyfeleink várakozásainak, hanem messze meghaladja azokat."

A Henry Schein Animal Health és a Vets First Choice az ügylet zárásáig továbbra is két külön, független szervezetként működik.(folyt.)2018. december 27., csütörtök 11:57

A Henry Schein és a Vets First Choice bejelentették, hogy a tervezett új vállalat neve Covetrus lesz (2. rész)
    Melville, N.Y. és Portland, Maine, USA, 2018. december 27., csütörtök (Business Wire/OTS) -

    További tájékoztatás és információforrások

A tervek szerint a Covetrus a javasolt ügylettel kapcsolatosan benyújtja a szükséges dokumentumokat az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (U.S. Securities and Exchange Commission (a továbbiakban "SEC"), ideértve egy regisztrációs nyilatkozatot az S-1/S-4 jelű nyomtatványon, amely tartalmaz egy részvénykibocsátási tájékoztatót is. A befektetőket és az értékpapír-tulajdonosokat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a regisztrációs nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót (ideértve azoknak bármely módosítását és kiegészítését, valamint az azokban hivatkozott minden egyéb dokumentumot), továbbá bármely egyéb, a SEC-hez benyújtott vonatkozó dokumentumot, amikor azok elérhetők lesznek, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a felekről és a javasolt ügyletről. A regisztrációs nyilatkozat/részvénykibocsátási tájékoztató és a SEC-hez benyújtott egyéb vonatkozó dokumentumok díjmentesen elérhetők (mihelyt rendelkezésre állnak) a SEC honlapján (www.sec.gov). Ugyanakkor ezek a dokumentumok (mihelyt rendelkezésre állnak) szintén beszerezhetők a Henry Schein, Inc.-től egy írásbeli kérés eljuttatásával Carolynne Borders nevére (Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY 11747). A jelen közlemény nem tekintendő és nem minősül értékpapír eladására vonatkozó ajánlatnak, értékpapír eladására irányuló ajánlatkérésnek, illetve értékpapír vételére irányuló ajánlatkérésnek, és nem kerül sor értékpapír eladására semmiféle olyan jogrendszerben, ahol a fenti ajánlat, ajánlatkérés vagy eladás a regisztrációt vagy az előírásoknak való megfelelés alapján regisztráltnak való minősülést megelőzően a vonatkozó jogszabályok alapján törvénytelen lenne. Értékpapírok vételre való felajánlása kizárólag az 1933. évi Értékpapírtörvény hatályos módosítása 10. paragrafusában rögzített előírásoknak megfelelő részvénykibocsátási tájékoztató kiadásával történik.

Előremutató állítások

Az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. "Safe Harbor" ("biztonságos kikötő") (személyes adatok védelmére vonatkozó) rendelkezéseinek megfelelően a felek az alábbi óvatosságra intő figyelmeztetéseket adják közre azokra a fontos tényezőkre vonatkozóan, amelyek következtében, többek közt, a jövőbeli eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől, várakozásoktól és feltételezésektől. Az előremutató állítások olyan szavak alapján azonosíthatók, mint az "esetleg", "tudnánk", "várakozásaink szerint", "szándékozunk", "úgy hisszük", "terveink szerint", "becsléseink szerint", "előrejelzéseink szerint", "várakozással tekintünk elé", "várhatóan", "a prognózis szerint", illetve ezekhez hasonló szavak és kifejezések alapján. Az ilyen előremutató állítások közé tartoznak, de nem korlátozódnak ezekre, az ügylet előnyeire vonatkozó állítások, ideértve a jövőbeli pénzügyi és üzemi eredményekre, tervekre, célkitűzésekre, várakozásokra és szándékokra vonatkozó kijelentéseket. Minden olyan állítás, amely az üzemi teljesítményre vagy az általunk várt vagy előre jelzett jövőbeli eseményekre vagy fejleményekre vonatkozik - ideértve a várt szinergiákra és a javasolt ügylet várt lezárásának fázisaira vonatkozó állításokat - előremutató állításnak tekintendő. Az általunk közölt összes előremutató állítás különféle kockázatok és bizonytalansági tényezők tárgyát képezi, és nem tekintendő garanciának a jövőbeli teljesítményre nézve. Ezért arra intjük az olvasókat, hogy döntéseik meghozásakor ne támaszkodjanak kizárólag ezekre az előremutató állításokra. Ezek az előremutató állítások olyan ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalansági és egyéb tényezőket hordoznak magukban, amelyek következtében aktuális eredményeink, teljesítményünk vagy sikereink, illetve az ágazati eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett jövőbeli eredményektől, teljesítménytől vagy sikerektől. Például az ezekben az előremutató állításokban leírtakra kihatással lehetnek olyan tényezők, többek közt, mint az ügylet megvalósítására való képességünkkel és az ügylet lezárásának időzítésével, a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzésére irányuló képességünkkel, a tevékenységek integrálására és az alkalmazottak beépítésére való képességünkkel, az ügyletből fakadó várt előnyök és szinergiák kiaknázására való képességünkkel kapcsolatos kockázatok, az ügylet bejelentésének vagy megvalósításának a kapcsolatainkra (ideértve az alkalmazottainkkal, ügyfeleinkkel és versenytársainkkal való kapcsolatokat) gyakorolt esetleges hatásával kapcsolatos kockázatok, a kulcsfontosságú alkalmazottaink megtartására irányuló képességünkkel és a kitűzött teljesítménycélok elérésére való képességünkkel kapcsolatos kockázatok, a pénzügyi piacokon, kamatlábakban és devizaátváltási árfolyamokban bekövetkező változásokkal kapcsolatos kockázatok, valamint a SEC-hez az S-1/S-4 jelű nyomtatványon benyújtandó regisztrációs nyilatkozatban (ideértve a regisztrációs nyilatkozat "Risk Factors" (Kockázati tényezők) címe alatt) tárgyalt további kockázatok és tényezők. Cégünk nem vállal kötelezettséget és nem köteles a jelen közleményben szereplő semmiféle előremutató állítás frissítésére.(folyt.)2018. december 27., csütörtök 11:58

A Henry Schein és a Vets First Choice bejelentették, hogy a tervezett új vállalat neve Covetrus lesz (3. rész)
    Melville, N.Y. és Portland, Maine, USA, 2018. december 27., csütörtök (Business Wire/OTS) -

    Amit a Henry Scheinről tudni kell…

A Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) egy, az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereknek különféle megoldásokat kínáló, kiterjedt hálózattal és modern technológiákkal rendelkező vállalat. A több mint 22000 Schein csapattag mintegy 1 millió ügyfelet szolgál ki világszerte, melynek köszönhetően a vállalat a világ legnagyobb olyan cége, amely a rendelőkben dolgozó fogászok, állatorvosok és orvosok hatékony munkáját támogató irodai üzleti, klinikai, technológiai és ellátólánccal kapcsolatos megoldásokat kínál. A vállalat ügyfelei közé tartoznak továbbá fogászati laboratóriumok, kormányzati és intézményi egészségügyi szakrendelők és egyéb, alternatív egészségügyi ellátást kínáló szolgáltatók.
A Fortune magazine 500®-as listáján, továbbá a S&P 500® és a Nasdaq 100® indexben szereplő Henry Schein megbízható tanácsadói hálózata olyan értékes megoldásokkal látja el az egészségügyben dolgozó szakembereket, amelyek révén javíthatják operatív folyamataikat és a klinikai kimeneteket. A vállalat egyedi, innovatív termékeket és megoldásokat kínál, ideértve praxiskezelő szoftvereket, e-kereskedelmi megoldásokat, speciális és sebészeti termékeket, továbbá pénzügyi szolgáltatások széles körét. A Henry Schein egy központi és automatizált elosztóhálózat segítségével működik, és raktáraiban több mint 120000 márkás és Henry Schein sajátmárkás termék, valamint több mint 180000 egyéb, egyedileg rendelhető különleges termék található meg.

A Henry Schein, amelynek székhelye Melville-ben, New York államban található, 34 országban rendelkezik telephellyel vagy leányvállalattal. A társaság értékesítési árbevétele 2017-ben minden előzőnél magasabbra, 12,5 milliárd USA dollárra rúgott, és éves összesített szinten körülbelül 15%-os növekedést ért el azt követően, hogy a Henry Schein 1995-ben részvénytársasággá vált. További információkért kérjük látogasson el a Henry Schein honlapjára (www.henryschein.com), Facebook oldalára (Facebook.com/HenrySchein, vagy kövessen minket a Twitteren (@HenrySchein).

Amit a Vets First Choice-ról tudni kell…

A Vets First Choice újítóként ismert azoknak a technológia-alapú szolgáltatásoknak a terén, amelyek lehetővé teszik az állatorvosok számára, hogy elkötelezzék ügyfeleiket és sikeresen működtessék állatorvosi praxisukat. A Vets First Choice platformja, amelybe be van építve egy állatorvosi praxiskezelő szoftver, a cég mélyreható ismereteit és széles körű statisztikai adatait hasznosítja és különféle ügyfél-elkötelezési szolgáltatásokat és gyógyszertári szolgáltatásokat biztosít, és a proaktív rendelvénykezelésnek köszönhetően javítja a vonatkozó egészségügyi jogszabályoknak való megfelelést. A Vets First Choice közvetlenül együttműködik az állatorvosi praxisokkal az ellátási hiányosságok megszüntetése érdekében azzal a céllal, hogy állatorvos ügyfeleit támogassa új bevételi források azonosításában és kiaknázásában, az állattartók és a házi kedvencek vásárlási szokásaiban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodásban, az ügyfélkapcsolatok elmélyítésében és az állatorvosi ellátás minőségének és az állategészségi kimeneteknek a javításában. További információkért kérjük látogasson el honlapunkra: www.vetsfirstchoice.com.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005954/en/

Kapcsolat:
William Durling
Vice President of Corporate Communications
wdurling@vetsfirstchoice.com
603 769 7471

Nicholas Jansen
Vice President of Investor Relations
nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com
407 761 8172

Ann Marie Gothard
Vice President, Corporate Media Relations
annmarie.gothard@henryschein.com
631-390-8169

Carolynne Borders
Vice President, Investor Relations
Carolynne.borders@henryschein.com
631 390-8105

Forrás: Vets First Choice és Henry Schein, Inc.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.