2019. október 23., szerda 12:00

Az adózási szakértők egyetértenek abban, hogy az "egy méret" mégsem jó mindenkinek (1. rész)
    Budapest, Magyarország, 2019. október 23., szerda (Business Wire/OTS) - Egy gyorsan változó globális gazdaságban a megfelelően kialakított adózási rendszer kulcsfontosságú tényező a növekedés és a gazdasági fejlődés elősegítése szempontjából. Az Európai Unió (EU) azonban folyamatosan alulteljesít, mert ragaszkodik az uniformizáló, "mindent egy kaptafára" megközelítést alkalmazó adózási rendszerhez. Az idei GLOBSEC Tátra Csúcstalálkozó keretében sor került egy fókuszcsoport-találkozóra is, amelyen a jelenlegi adórendszer átformálásának és egy "okosabb", a nemzeti sajátosságoknak és igényeknek jobban megfelelő európai adópolitika kialakításának lehetőségeit vizsgálták meg a találkozón részt vevő nemzetközi szakértők.

    A "Smart taxation in a fast-changing Global Economy" (Okos adózás egy gyorsan változó globális gazdaságban) elnevezésű fókuszcsoport tagjai egyetértettek abban, hogy az EU politikai döntéshozói fontos szerepet játszanak az olyan "okos" adózási modellek bevezetésének megvalósításában, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az adópolitika eszközeit is bevessék az előttük álló aktuális nemzetgazdasági kihívások megoldása érdekében.

Miután vezető szakértők bemutatták az Európában a jelenleg legjobb gyakorlatnak számító megoldásokat, élénk vita alakult ki a csoport tagjai közt, mely során egyértelművé vált, hogy az EU tagországok különbözőségét figyelmen kívül hagyó, "mindent egy kaptafára" megközelítést alkalmazó adózási rendszer kudarcra van ítélve.

Faragó Csaba, a budapesti Századvég Alapítvány külügyi vezetője levonta a következtetést, miszerint "az európai adóharmonizáció csökkenti a tagállamok és egyben az üzleti vállalkozások közt a versenyképességet. A nemzeti kormányok számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy saját körülményeiknek megfelelően, rugalmasan alakíthassák az adózási modelleket, és ne kényszerüljenek egy felülről, az EU vezetése által diktált megközelítés alkalmazására."

A fókuszcsoport ülésén bemutatott sikeres adózási modellek bizonyítékul szolgáltak arra, hogy az adózási modellt a fiskális hatóságoknak a stabilitást és a kiszámíthatóságot prioritásként kezelve, megfelelő körültekintéssel kell megtervezniük annak érdekében, hogy az lehetővé tegye az üzleti vállalkozások számára a növekedést és a versenyképes működést, és a hatóságoknak ugyanakkor rendelkezniük kell a megfelelő mozgástérrel ahhoz, hogy az adórendszert rugalmasan, a nemzeti igényeknek és sajátosságoknak megfelelően formálhassák.

"Az EU-nak a kiszámítható adókat, a rugalmasságot és az innovációt kellene támogatnia azáltal, hogy csökkenti a költségeket vagy adókedvezményeket biztosít az innovatív tevékenységeket végzők számára" - fejtette ki Faragó.

A szakértői panel áttekintette a növekedést elősegítő különféle politikákat, mint például azt a magyar hatóságok által előnyben részesített megoldást, mely rögzített, alacsony adókulcsot biztosít a szellemi tevékenységet végző kisvállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és szabadfoglalkozású személyeknek, ezzel ösztönözve őket arra, hogy a legális gazdaság szereplőjeként, nem pedig a magas adók miatt a fekete gazdaságban, adókerülőként végezzék munkájukat.

Az okos adózási rendszer egy kiszámítható, érvényesíthető és versenyképességet biztosító rendszer, amely ugyanakkor azt is garantálja, hogy az összes EU tagállam méltányos elbírálásban részesüljön. A fogyasztói cikkek árának eltérése természetes dolog, hiszen az EU tagállamok lakosainak eltérő jövedelmi szintjét és megélhetési költségeit tükrözi.

"Egy csomag cigaretta jövedéki adója Magyarországon például majdnem negyede annak, mint amit Írországban kell fizetni. Ugyanakkor azonban, ha a cigaretta jövedéki adóját a vásárlóerő függvényében vizsgáljuk, azaz figyelembe vesszük az egyéb termékek és szolgáltatások árát az egyes országokban, teljesen eltérő képet kapunk: ebből a szemszögből nézve a cigaretta magyarországi jövedéki adója az egyik legmagasabb Európában. Ezért nyilvánvaló, hogy senki nem várná el, hogy a fogyasztási cikkek ára azonos legyen az összes EU tagállamban" - magyarázta Faragó Csaba.

A GLOBSEC Tátra Csúcstalálkozón megrendezett fókuszcsoport-találkozó fontos lehetőséget biztosított az európai szakértőknek, hogy a politikai döntéshozók és a kulcsfontosságú érdekcsoportok számára új, hasznos ötleteket és megoldásokat kínáljanak ahhoz, hogy az "okos" adózás valósággá válhasson az Európai Unióban.(folyt.)2019. október 23., szerda 12:00

Az adózási szakértők egyetértenek abban, hogy az "egy méret" mégsem jó mindenkinek (2. rész)
    Budapest, Magyarország, 2019. október 23., szerda (Business Wire/OTS) -

    Megjegyzések a szerkesztő számára

Amit a GLOBSEC Tátra Csúcstalálkozóról tudni kell…

A Tátra Csúcstalálkozó a GLOBSEC egyik kiemelt projektje. Az évente megrendezésre kerülő csúcstalálkozó lehetőséget biztosít a szakértők számára érdemi politikai megbeszélések lefolytatására Európa jövőjéről. A Csúcstalálkozó részeként összehívott "Smart taxation in a fast-changing Global Economy" (Okos adózás egy gyorsan változó globális gazdaságban) elnevezésű fókuszcsoport-találkozóra 2019. október 12-én került sor de. 8.30-tól 10:00 óráig.

További részletes információk a GLOBSEC honlapján találhatók a következő internetes címen: https://tatrasummit.globsec.org/

Kapcsolat:
Henrieta Kunova
press@globsec.org.

Forrás: GLOBSEC

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.