2019. november 6., szerda 13:09

A Takeda folytatja a termékportfóliója optimalizálására irányuló stratégiája megvalósítását egyes nem vényköteles és egyéb, nem alapvető termékeinek a STADA számára 660 millió USA dollárért való értékesítésével (1. rész)
    Oszaka, Japán, 2019. november 6., szerda (Business Wire/OTS) - Az ügylet eredményeként tovább gyorsul a vállalat adósságrátájának csökkentése - A tranzakció hozzájárul a vállalat Növekvő és feltörekvő piacok elnevezésű üzleti egysége (Growth and Emerging Markets Business Unit) termékportfóliójának a Takeda globális üzleti területeivel való összehangolásához - A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (a továbbiakban "Takeda") ma bejelentette, hogy megállapodást kötött bizonyos termékeinek a STADA Arzneimittel AG (a továbbiakban "STADA") nemzetközi gyógyszeripari vállalat számára összesen 660 millió USA dollárért való eladásáról. Az értékesítésre kerülő termékportfólióba a kizárólag Oroszországban, Grúziában és a Független Államok Közösségébe tartozó egyes országokban a Takeda Növekvő és feltörekvő piacok elnevezésű üzleti egysége (Growth and Emerging Markets Business Unit) által forgalmazott nem vényköteles (over-the-counter [OTC]), illetve vényköteles gyógyszerek tartoznak.

    Ez az utóbbi hat hónapban a Takeda által a termékportfóliója egyszerűsítése érdekében végrehajtott negyedik ügylet, mely hozzájárul a Vállalat azon céljának eléréséhez, hogy körülbelül 10 milliárd USA dollár értékű, az alapvető portfólióján kívüli terméket értékesítsen, és ezáltal erőfeszítéseit a cég öt kulcsfontosságú területére összpontosíthassa, illetve hogy eleget tegyen azon vállalásának, miszerint a Shire felvásárlását követően igyekszik felgyorsítani adósságállománya csökkentését. A Takeda korábbi ügyletei közé tartozott a Xiidra® eladása a Novartis számára mintegy 5,3 milliárd USA dolláros áron júliusban, melyet a TachoSil® Ethicon számára való, májusban bejelentett, 400 millió USA dollárt hozó értékesítése követett. A harmadik, októberben bejelentett tranzakció keretében a vállalat egyes nem alapvető, Közel-Keleten, Közép-Keleten és Afrikában értékesített termékeit adta el az Acino-nak több mint 200 millió USA dollárért.

"A most bejelentett ügylet a Takeda legutóbbi lépése azok között, amelyeket a portfóliónk egyszerűsítése, tőkeáttételi arányunk (adósságrátánk) csökkentése és a kulcsfontosságú üzleti területekbe való további befektetések érdekében teszünk, és már jelentős haladást értünk el a stratégiánk megvalósításához és a betegek és részvényeseink számára egyre nagyobb értéket képviselő termék- és tevékenységi kör kialakításához vezető úton" - nyilatkozta Costa Saroukos, a Takeda pénzügyi vezetője.

A STADA-nak átadott termékek közé OTC vitaminok és étrendkiegészítők, valamint kardiovaszkuláris problémák, diabétesz és légzőszervi megbetegedések kezelésére szolgáló különféle gyógyszerek, illetve általános gyógyászati termékek tartoznak. A portfólió növekedését olyan termékek biztosítják, mint például a Cardiomagnyl, valamint számos más, jelentős forgalmú regionális márka. A STADA és az Acino által megvásárolt portfólió együttesen körülbelül 300 millió USA dollár összegű bevételt hozott a Takedának a 2018-as pénzügyi évben.

Ezek a termékek továbbra is fontos szerepet játszanak a betegek igényeinek kielégítése szempontjából, de kívül esnek azokon a Takeda által alapvető üzleti területként meghatározott területeken (gasztroenterológia [GI], ritka betegségek, plazmaalapú terápiák, onkológia és idegtudomány), amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a cég hosszú távú globális növekedése szempontjából.

"A Takeda továbbra is elkötelezett a feltörekvő piacok, Oroszország és a szerződésben megnevezett további országok ellátása iránt, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ebben a régióban minél szélesebb körű hozzáférést biztosítson a betegek számára rendkívül innovatív gyógyszereket tartalmazó termékportfóliójához. E célunk elérését szolgálja kereskedelmi tevékenységünk és a Takeda "Gyógyszerhozzáférés" (Access to Medicines) elnevezésű programja is" - magyarázta Ricardo Marek, a Takeda Growth & Emerging Markets üzleti egységének elnöke. "Cégünk termékportfólió-optimalizálási céljainak teljesítése során prioritásnak tekintjük annak biztosítását, hogy minden egyes ügylet megfeleljen a Takeda vállalati értékrendjének. Biztosak vagyunk abban, hogy a STADA képes folyamatosan biztosítani a betegeknek a tőlünk átvett termékekhez való zökkenőmentes hozzáférést (mely az egyik legfontosabb prioritás a Takeda számára), és terveink szerint lehetővé tesszük az értékesített termékekkel foglalkozó legtöbb alkalmazottunk számára, hogy átlépjen a STADA-hoz az ügylet zárásakor."

A Takeda a termékköréből az ügylet eredményeként eltávolított termékekért kapott vételárat adósságállományának és tőkeáttételének csökkentésére szándékozik fordítani; kitűzött célja 2x-es nettó adósság/korrigált EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) ráta elérése az elkövetkezendő három-öt év alatt. A Takeda elkötelezett az iránt, hogy a tevékenységértékesítési ügyletekből befolyt összegek felhasználásával és magas szintű cash flow elérésével gyors ütemben csökkentse adósságállományát, és ugyanakkor egyszerűsítse termékportfólióját. (folyt.)2019. november 6., szerda 13:10

A Takeda folytatja a termékportfóliója optimalizálására irányuló stratégiája megvalósítását egyes nem vényköteles és egyéb, nem alapvető termékeinek a STADA számára 660 millió USA dollárért való értékesítésével (2. rész)
    Oszaka, Japán, 2019. november 6., szerda (Business Wire/OTS) -

    Az ügylet feltételei

A Takeda megállapodást kötött arról, hogy az Oroszországban, Grúziában és a Független Államok Közösségébe tartozó egyes országokban (nevezetesen Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kazahsztánban és Üzbegisztánban) értékesített mintegy 20 nem vényköteles és vényköteles gyógyszert magában foglaló portfólióját összesen 660 millió USA dollárért eladja egy nemzetközi gyógyszergyártó vállalatnak, a STADA-nak, amelynek két fő stratégiai termékkörét a generikus gyógyszerek (ideértve speciális [nagy értékű, ritka és krónikus betegségek kezelésére szolgáló] gyógyszereket) és a nem vényköteles, egészségvédő fogyasztói termékek alkotják. A megállapodás értelmében a STADA az értékesítésre kerülő portfólióba tartozó termékek tekintetében ezekben az országokban kizárólagos tulajdonjogot és az értékesítésre vonatkozó jogosultságot szerez, és az abból származó mindennemű haszon a STADA-t illeti meg.

A tervek szerint a portfólióval kapcsolatos tevékenységeket végző körülbelül 500 Takeda alkalmazott lehetőséget kap, hogy átlépjen a STADA-hoz az ügylet zárásakor. Továbbá a Takeda és a STADA gyártási és beszállítási megállapodást köt, amelynek értelmében a Takeda továbbra is gyártja a termékeket, és ellátja azokkal a STADA-t.

Az ügylet zárására várhatóan a 2019-es pénzügyi év negyedik negyedévében (2020. január - március) kerül sor a szokásos ügyletzárási feltételek teljesítésének függvényében. Az ügyletzárásig hátralévő időben ezeket a termékeket továbbra is a Takeda állítja elő és szállítja, és a betegek e termékekkel való ellátása is a Takeda feladata marad.

A Takedát az ügylet során pénzügyi tanácsadóként a BofA Securities támogatta, jogi tanácsadója a White & Case volt.

Amit a Takeda Pharmaceutical Company Limitedről tudni kell…

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE: TAK) globális, értékalapú, a kutatást és fejlesztést prioritásként kezelő, biológiaigyógyszer-gyártó cég, amelynek központja Japánban található. A vállalat elkötelezett aziránt, hogy a betegek számára jobb egészséget és jobb jövőt biztosítson azáltal, hogy a tudományos kutatások eredményeit kiemelkedően innovatív gyógyszerek kifejlesztésére használja fel. A Takeda kutatási és fejlesztési tevékenységét négy terápiás területre összpontosítja: onkológia, gasztroenterológia (GI), idegtudomány és ritka betegségek. Cégünk ugyanakkor célzott kutatási/fejlesztési célú befektetéseket eszközöl a plazmaalapú terápiák és vakcinák területén is. Erőfeszítéseinket olyan magas innovációs szintet képviselő gyógyszerek kifejlesztésére összpontosítjuk, amelyek új kezelési lehetőségek biztosítása révén hozzájárulnak az emberek életének jobbá tételéhez. Kibővített és együttműködéseken alapuló kutatási/fejlesztési projektjeinket és eszközeinket arra használjuk, hogy megbízható és modalitás szempontjából diverzifikált termékfejlesztést valósítsunk meg. Alkalmazottaink elkötelezettek a betegek életének jobbá tétele iránt, melynek érdekében szorosan együttműködnek mintegy 80 országban és régióban tevékenykedő partnereinkkel.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: https://www.takeda.com
(folyt.)2019. november 6., szerda 13:10

A Takeda folytatja a termékportfóliója optimalizálására irányuló stratégiája megvalósítását egyes nem vényköteles és egyéb, nem alapvető termékeinek a STADA számára 660 millió USA dollárért való értékesítésével (3. rész)
    Oszaka, Japán, 2019. november 6., szerda (Business Wire/OTS) -

    Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény és az ezzel a sajtóközleménnyel kapcsolatban kiadott bármely médiatartalom tartalmazhat a Takeda jövőbeli üzleti tevékenységére, jövőbeli pénzügyi helyzetére és üzemi eredményeire vonatkozó előremutató állításokat, nézeteket és véleményeket, ideértve becsléseket, előrejelzéseket, célkitűzéseket és terveket. Az előremutató állítások gyakran tartalmaznak olyan szavakat, mint például a "célkitűzések", "tervek", "úgy hisszük", "reméljük", "továbbra is", "várhatóan", "célunk", "szándékozunk", "biztosítjuk", "fogunk", "lehet", "kellene", "lenne", "tudnánk" "előre láthatóan", "becsléseink szerint", "prognózisok szerint" vagy ezekhez hasonló értelemmel bíró szavakat vagy kifejezéseket, illetve ezek tagadó formáját (a felsorolás nem teljes körű). A jelen közleményben szereplő bárminemű előremutató állítás a Takeda számára rendelkezésre álló információk alapján a Takeda által a sajtóközlemény kiadásának időpontjában alkotott feltételezéseken és becsléseken alapul. Az ilyen előremutató állítások nem tekinthetők a Takeda vagy a vállalat vezetősége által adott garanciának a vállalat jövőbeli teljesítményére nézve, és különféle ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalansági és egyéb tényezők lehetnek rájuk hatással, ideértve, de nem kizárólag a következőket: a Takeda globális üzleti tevékenységének színterén érvényesülő gazdasági feltételek, ideértve a Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban érvényesülő általános gazdasági feltételeket; a vállalatra nehezedő, verseny képviselte nyomás és a verseny terén bekövetkező változások; a vonatkozó törvények és szabályzások változásai; a termékfejlesztési programok sikere vagy sikertelensége; a szabályozó hatóságok döntései és e döntések meghozatalának időpontja; a valutaárfolyamok és kamatlábak fluktuációja; a forgalmazott vagy forgalmazni tervezett termékek biztonságosságával vagy hatásosságával kapcsolatos állítások vagy aggodalmak; az összeolvadást követően a felvásárolt vállalatokkal való integrációt célzó erőfeszítések időzítése és hatásai; valamint a Takeda képessége arra, hogy a cég tevékenysége szempontjából nem alapvetőnek számító eszközöket értékesítse, illetve az ilyen ügylet(ek) időzítése, mely kockázatok vagy tényezők bármelyike hatására a Takeda tényleges eredményei, teljesítménye, sikerei vagy pénzügyi helyzete lényeges mértékben eltérhet az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely jövőbeli eredménytől, teljesítménytől vagy pénzügyi helyzettől. E kockázatokra és tényezőkre, valamint a Takeda eredményeit, teljesítményét, sikereit vagy pénzügyi helyzetét befolyásoló egyéb tényezőkre vonatkozóan további információk a Takeda által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) a 20-F sz. nyomtatványon benyújtott legutóbbi Éves jelentés (Annual Report) Kulcsfontosságú információk (Key Information) című 3. pontjának Kockázati tényezők (Risk Factors) című D. alpontjában, valamint a Takeda által a SEC-hez benyújtott egyéb (a Takeda honlapján [https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/] vagy a SEC honlapján [www.sec.gov] elérhető) jelentésekben találhatók.
A Takeda jövőbeli, teljesítménye, pénzügyi helyzete vagy eredményei lényeges mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely, teljesítménytől pénzügyi helyzettől vagy eredménytől. Felhívjuk a jelen sajtóközleményt olvasó személyek figyelmét, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben az előremutató állításokra. A Takeda nem vállal felelősséget a jelen sajtóközleményben szereplő vagy a vállalat által a jövőben esetleg tett semminemű előremutató állítás frissítésére, kivéve a vonatkozó jogszabályok vagy tőzsdei szabályok által megkívánt frissítéseket.A vállalat korábbi teljesítménye nem tekinthető a jövőbeli eredményeket előrejelző adatnak, és a Takeda jelen sajtóközleményben szereplő eredményei nem tekintendők a Takeda jövőbeli eredményeit előrejelző, prognosztizáló vagy megbecslő adatoknak.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191104006136/en/

Kapcsolat:
Befektetői kapcsolatok:
Takashi Okubo
+81-(0)3-3278-2306
takeda.ir.contact@takeda.com

Médiakapcsolatok:
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@Takeda.com
Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Forrás: Takeda Pharmaceutical Company Limited

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.