2020. április 8., szerda 13:24

Sajtóközlemény
    Budapest, 2020. április 8., szerda (OTS) - A STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag) és a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, "Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása" című pályázati felhívásra.

    A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20200408_001.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20200408_002.jpg

Az "Innovatív döntéstámogatás a mélyépítési munkafolyamatok automatizálásának, digitalizálásának és optimalizálásának segítségével" című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00238 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt összköltsége 2.166.441.286 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 995.317.705 Ft.

Az innovatív építési megoldásokat alkalmazó infrastrukturális projekt célja, az építőipar megnövekedett igényeinek kiszolgálása, a megnövekedett munkaerőhiány leküzdése, a kivitelezés minőségének javítása, a költségek és az igénybe vett idő csökkentése. A projekt megvalósításával jobb minőségű lineáris létesítmények kivitelezése valósulhat meg, továbbá jelentős segítséget nyújthat a munkaerőhiány okozta problémák kezelésében. A modern digitális technológiák alkalmazásával nemcsak munkaerőt spórolhatunk meg, hanem nagyobb erőforrásra tehetünk szert. A korszerűsítést és a hatékonyság növelését támogató programmal a fiatalok számára is vonzóbbá tehető az építőipar, új jövőképet teremthet az ágazatnak. A kifejlesztett prototípusok alkalmasak lesznek a hazai innovatív építőipar alapjainak megteremtésére. A projektben elvégzett kutatásokkal és vizsgálatokkal lehetőség nyílik a projektben résztvevők speciális tudásának fejlesztésére. A projekt során létrejött eredménytermékek és tapasztalatok később az oktatásban is felhasználhatók. Az innovatív építőipari folyamatok fejlesztése, már több európai országban is elindultak, ugyanakkor nem elégséges ezek teljes egészében való átvétele. Fontos az eddigi tapasztalatok adaptálása a hazai építőipari viszonyokra, de szükséges a saját fejlesztési irányok kidolgozása. A projekt során használt és kifejlesztett technológiák mind a hazai építőipar sajátosságainak megfelelően, mind pedig az eddigi külföldi szakismeretek figyelembevételével kerülnek kialakításra. A digitális adatcserén alapuló folyamatok európai szinten a magasépítésben már jóval elterjedtebbek, mint a mélyépítésben, azonban több tagország is célul tűzte ki, az infrastrukturális projektekre történő adaptálását is. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik arra, hogy hazai építőiparban is megkezdődhessen a nyugat-európai országokhoz hasonló (például német BIM-bevezetés) vizsgálati és kutatási mintaprojekteken alapuló, épületinformációs modellezés bevezetése.

További információ kérhető:
Telefon: +36 30/781-8744     Email: kommunikacio@strabag.com
Honlap: www.strabag.hu
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.