2022. április 4., hétfő 10:40

Háború a XXI. században konferencia
    Budapest, 2022. április 4., hétfő (OTS) - A Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Magyar Jogász Egylet vezetése számára rendkívül fontos, hogy a magyar társadalmat aktuálisan leginkább érintő és foglalkoztató témákat - az egyetem képzési profiljába illeszkedő tudományterületek oldaláról - minél komplexebben megvizsgálva, kizárólag szakmai szempontok mentén kialakított, átfogó ismereteket tárjon az érdeklődők elé. A tudományos ismeretek fáradhatatlan és körültekintő bővítése ugyanis a világ és a benne elfoglalt helyünk megértéséhez és továbbgondolásához elengedhetetlen.

    A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220404_001.jpg

A 2022. február 24-én kirobbant orosz-ukrán háborús konfliktus nyomán számos, a magyar társadalmat is érintő kérdés merült fel, ezért a témában a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Jogász Egylet - a háború hátterének jogi és történeti aspektusait kiemelve - konferenciát szervez

     Háború a XXI. században címmel.

     A konferencia időpontja: 2022. április 7.

A Prof. Dr. Trócsányi László által kezdeményezett jogi-történeti konferencia aktuális és globális kérdéseket jár körül: "A rendszerváltozás óta sajnálatosan már másodjára tört ki háború Magyarország közvetlen szomszédságában. Az 1990-es évek elején Jugoszlávia szétesésekor a déli határunkhoz közel folyt háború, ma pedig keleti végeinken, egy másik szomszédos ország, Ukrajna áll háborúban. Az orosz-ukrán háború számos aktuális kérdést vet fel. Mi a nemzetközi jog szerepe a háborúban? Van-e a háborúnak joga? Hogyan viszonyulnak a nemzetközi intézményrendszerek a fegyveres konfliktusokhoz? Erre a kérdésre keresik a választ a konferencián a nemzetközi jogászok. A történészek pedig a történeti összefüggéseket, a kiváltó okokat, valamint Kárpátalja sajátos helyzetét kívánják bemutatni a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Jogász Egylet által szervezett konferencián".

A konferencián a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának, valamint Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának neves szakemberei mellett olyan előadók hallhatók, akik tudományterületük legkiválóbb képviselői.

A konferencia alaptémájának ilyen összefüggésekben történő, jogi jellegű vizsgálata úttörő jellegű és jelentős érdeklődésre tarthat számot: Dr. Csapó Zsuzsanna egyetemi docens: Az orosz-ukrán háború és az egyén felelőssége a ius ad bellum és ius in bello normák megsértéséért; Dr. Kajtár Gábor habilitált egyetemi docens: Az orosz-ukrán konfliktus erőszak-alkalmazási kérdései (ius ad bellum), Dr. Manzinger Krisztián egyetemi docens: A kisebbségi jogok érvényesítése és az agresszor állam (vélt) biztonsági percepciói, mint ürügy.

Különösen az előadók személye miatt kiemelten érdekesnek ígérkeznek a történelmi tárgyú előadások is: Kun Miklós professor emeritus: Ukrajna Sztálin uralma idején - 1930-as évek a Holodomorra, a mesterséges éhínségre és Nyikita Hruscsov személyére fókuszálva; Dr. Bognár Zalán tanszékvezető egyetemi docens: Kárpátaljának az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz csatolása és annak előkészítése; Prof. Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár: Háború a XX. századi történelmi analógiák tükrében (Magyarország 1956, Csehszlovákia 1968); Dr. Demkó Attila író, biztonságpolitikai szakértő: A háború most.

Károli Gáspár Református Egyetem
Közkapcsolati és Kommunikációs Főigazgatóság
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.