2023. április 19., szerda 16:20

A Canva közzétette a vizuális gazdaságról szóló jelentését (1. rész)
    Sydney és San Francisco, 2023. április 19., szerda (Business Wire/OTS) - A Canva, a világ egyetlen olyan vizuális kommunikációs platformja, amely rendelkezésre bocsátja a kommunikációs eszközök teljes tárházát, a mai napon közzétette a vizuális gazdaságról szóló jelentését, amely a globális gazdaság 1600 vezető üzletembere által szolgáltatott, könnyen hasznosítható adatokon alapul. A jelentés átfogó képet nyújt arról, hogy a világ vezető üzletemberei milyen elveket követnek belső és külső vizuális kommunikációjuk során, hogy hatékonyabban irányítsák csapataikat, szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki ügyfélbázisukkal és jövedelmezőbbé tegyék üzleti vállalkozásukat.

        Ez a sajtóközlemény multimédia-tartalommal rendelkezik. A teljes tartalmat itt találja: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005433/hu/

A maga nemében egyedülálló jelentés rávilágít arra, milyen újszerű módokon hasznosítják a világ vezető üzletemberei a vizuális tartalmakat a munkaerő-felvétel, az új termékek piaci bevezetése és az értékesítés során
     - 90%-uk egyetért azzal, hogy a vizuális kommunikációs módszerek növelik a munkahelyi hatékonyságot

     - 89%-uk állítja, hogy a vizuális kommunikáció segíti a kapcsolattartást a távmunkában dolgozó munkatársakkal és az ügyfelekkel

     - 61%-uk úgy véli, hogy a nem grafikai munkakörben dolgozó munkatársaktól elvárják, hogy kiterjedt grafikai tudással rendelkezzenek

Ime néhány a vizuális gazdaságról szóló jelentés legfontosabb következtetései közül:
     -    A vizuális kommunikáció fokozza a munkahelyi hatékonyságot és együttműködést. Szinte az összes vállalatvezető egyetértett azzal, hogy a többi kommunikációs módszerhez képest a vizuális kommunikációs eszközök növelik a hatékonyságot (90%), fokozzák az együttműködést (89%) és nagyobb tekintélyt hordoznak (85%). Többségük (89%) azzal az állítással is egyetértett, hogy a vizuális kommunikációs eszközök javítják a vállalkozás jövedelmezőségét.

     -    A vizuális kommunikáció felgyorsítja az értékesítési folyamatot. Napjainkban a globális csapatok térhódítása mellett a vizuális kommunikáció lehetővé teszi, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a csapattagok között, ami digitális világunkban egyértelműen növeli a hatékonyságot.

     Mi több, a világ vezető üzletembereinek elsöprő többsége (89%) szerint a vizuális kommunikáció elősegíti, hogy a távmunkában és hibrid formában dolgozó csapattagok jó munkakapcsolatot alakítsanak egymással. Nyolcvannyolc százalékuk azt is kijelentette, hogy a vizuális kommunikációs eszközök felgyorsítják értékesítési folyamataikat. A vállalatvezetők többsége (85%) szerint ez annak tulajdonítható, hogy a vizuális tartalmak többnyire könnyebben befogadhatók, így a leendő ügyfelek egyfelől gyorsabban reagálnak a megkeresésekre, másfelől pedig aktívabban vesznek részt a teljes értékesítési folyamatban.

     -    Az alkalmazott grafikai készségek a legtöbb munkakör tekintetében bekerültek az alapvető elvárások közé. A képzett grafikusokon túlmenően a munkakörök többségében kritikus fontosságúvá váltak az alkalmazott grafikai készségek. Ennek megfelelően a vállalatvezetők több mint fele (61%) állítja, hogy a nem grafikai munkakörben dolgozó munkatársakkal szemben elvárás, hogy kiterjedt grafikai tudással rendelkezzenek, vagyis képesek legyenek meggyőző vizuális anyagok és figyelemfelkeltő prezentációk készítésére, továbbá arra, hogy könnyedén szerkeszteni tudják a mások által készített grafikai anyagokat. Ezt elősegítendő, csaknem kétharmaduk (63%) biztosít ilyen jellegű képzést a nem tervezőgrafikai munkakörben dolgozó munkatársak számára.

     -    A vállalkozásoknak javítaniuk kell vizuális megjelenésüket. A vállalkozások grafikai anyagokat tartalmazó online felületeit érintő problémák közé sorolható a következetesség hiánya, a nehézkes munkafolyamat és az alacsony minőség. A vállalatvezetők közel kétharmada (64%) állította, hogy vállalatának szoftverplatformja nem sugároz egységes vizuális képet, és több mint fele egyetért azzal, hogy a platformon közzétett tartalom esztétikailag nem tetszetős (53%) és nem következetes (56%).

     -    A munkahelyi dizájnfolyamatokban a Z generáció jár az élen. A Z generáció agilisabb és kreatívabb, ráadásul gyakrabban használ vizuális kommunikációs eszközöket a munkahelyen. A többi generációhoz képest a Z generáció tagjai nagyobb arányban (93%) érzik úgy, hogy vizuális kommunikáció segítségével jobban ki tudják fejezni elképzeléseiket.

Napjaink vállalatai egy új, vizuális gazdaság vizein eveznek, ahol a figyelem csökkenése és a digitális tartalmak robbanásszerű előretörése feltámasztotta a figyelemfelkeltő és megosztható vizuális anyagok iránti igényt. Manapság már mind a munkavállalók, mind az ügyfelek elvárják, hogy a vállalatok a közösségi médiában közzétett anyagokhoz hasonló vizuális és könnyen befogadható tartalmakat biztosítsanak számukra. Ennek következtében óriási üzleti lehetőségek nyílnak meg mindazon vállalatok előtt, amelyek magukévá teszik a grafikai tartalmak elsődlegességét hirdető megközelítést, és lehetővé teszik szervezetük minden munkatársa számára, hogy belekóstoljanak a grafikai tervezésbe, képessé téve őket arra, hogy nagy mennyiségben kiváló minőségű grafikai anyagokat állítsanak elő. (folyt.)2023. április 19., szerda 16:20

A Canva közzétette a vizuális gazdaságról szóló jelentését (2. rész)
    Sydney és San Francisco, 2023. április 19., szerda (Business Wire/OTS) -

    "A változó gazdasági környezetben a boldogulás útját kereső vállalatvezetők számára a vizuális kommunikáció megkönnyítheti az előrehaladást. Segítséget nyújthat ügyfélbázisuk növeléséhez, a tehetséges munkavállalók bevonzásához és megtartásához és marketingtevékenységük hatékonyságának növeléséhez. A vizuális kommunikáció minden korábbinál nagyobb mértékben járul hozzá a kommunikáció, az együttműködés és a kreativitás fejlesztéséhez" - állítja Zach Kitschke, a Canva marketingigazgatója. "Manapság az emberek figyelmének megragadásához gyakran csak pillanatok állnak rendelkezésünkre, ezért a kiemelkedő grafika jelentheti a siker útját mindazon vállalatok számára, akik ebben az új, vizuális korszakban ki szeretnének tűnni versenytársaik közül."

A Canva vizuális gazdaságról szóló 2023. évi jelentésének teljes szövegét elolvashatja ezen az oldalon - https://www.canva.com/design/DAFfSbzYlmY/iWAW-iVnR1q925CeYOV8CQ/view?utm_content=DAFfSbzYlmY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer .

Módszertan

A Canva megbízta a Morning Consult vállalatot, hogy végezzen felmérést 1600, a marketing, értékesítés, humánerőforrás és kereskedelem terén tevékenykedő vállalatvezető körében, akik tisztában vannak saját vállalatuk bevételi céljaival. A megkérdezettek befolyással rendelkeznek szervezetük ügyfélszerzési és -megtartási stratégiájára, a vállalati csoportok csapaton belüli és egymás közötti kommunikációjára, valamint a vállalat egészére. A Canva felmérésében részt vevő vállalatvezetők közül 850-en az Egyesült Államokban, 375-en Ausztráliában és 375-en az Egyesült Királyságban tevékenykednek.


Amit a Canváról tudni érdemes

A 2013-ban alapított Canva egy ingyenesen használható online vizuális kommunikációs és együttműködési platform, amelynek küldetése, hogy grafikai készségekkel ruházza fel az embereket szerte a világon. Felhasználói felülete az egérrel történő áthúzás egyszerű elvén működik, és rengeteg sablont tartalmaz, amelyekkel prezentációk, dokumentumok, weboldalak, közösségi médiában posztolható grafikai anyagok és poszterek készíthetők. Emellett a platformon megtalálhatók a videók felvételéhez szükséges eszközök, egy, a betűtípusok egész garmadáját tartalmazó könyvtár, egy fényképállomány, valamint illusztrációk, rövid videók és hanganyagok, amelyek felhasználásával mindenki megcsillogtathatja kreatív énjét és remekbe szabott alkotásokat tehet le az asztalra.

Letölthető eszközök
Kattintson ide.

Forrásverzió a businesswire.com címen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005433/hu/

Kapcsolat
Sajtókapcsolatok
Chris Hew, a Canva részéről
chew@canva.com

Chanel Sedeno, a Canva nevében
csedeno@missionnorth.com


Forrás: Canva


E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.