OTS Üzleti Sajtószolgálat
2024. február 25. vasárnap
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2019. október 16., szerda 15:27

A Takeda megállapodást kötött egyes nem vényköteles, illetve egyéb, nem az alapvető termékei közé tartozó gyógyszereinek az Acino számára való értékesítéséről több mint 200 millió USA dolláros áron (1.rész)
    Oszaka, Japán, 2019. október 16., szerda (Business Wire/OTS) - Az ügylet eredményeként felgyorsul a vállalat adósságrátájának csökkentése - A megállapodás nyomán egyszerűsödik a Takeda NEMEA régióban értékesített termékportfóliója - A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (a továbbiakban "Takeda") ma bejelentette, hogy megállapodást kötött a közel-keleti, közép-keleti és afrikai országokban (NEMEA régió) Növekvő és feltörekvő piacok elnevezésű üzleti egysége (Growth and Emerging Markets Business Unit) által forgalmazott egyes nem vényköteles (over-the-counter [OTC]), illetve vényköteles gyógyszereinek az Acino számára való értékesítéséről összesen több mint 200 millió USA dolláros áron. Ez a harmadik ügylet a 2019-es pénzügyi évben, amely a Takeda azon stratégiáját szolgálja, hogy a hosszú távú növekedést és a Shire felvásárlását követően megnövekedett adósságállománya csökkentését biztosító alapvető üzleti területekre összpontosítsa tevékenységét.

    
"A NEMEA régióban forgalmazott, nem az alapvető termékkörünkhöz tartozó termékek Acinonak való értékesítése a termékportfóliónk optimalizálását, meghatározott alapvető üzleti területeken való beruházások megvalósítását és a célként kitűzött adósságráta elérését (azaz a tőkeáttételi arány csökkentését) szolgáló stratégiánk megvalósítása érdekében tett lépések közé tartozik" - nyilatkozta Costa Saroukos, a Takeda pénzügyi vezetője.

Ezek a termékek továbbra is fontos szerepet játszanak a betegek igényeinek kielégítése szempontjából, de kívül esnek azokon a Takeda által alapvető üzleti területként meghatározott területeken (gasztroenterológia [GI], ritka betegségek, plazmaalapú terápiák, onkológia és idegtudomány), amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a cég hosszú távú globális növekedése szempontjából.

"A Takeda továbbra is elkötelezett ez iránt a régió iránt, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minél gyorsabb hozzáférést biztosítson az életminőséget megváltoztató, innovatív gyógyszereket tartalmazó termékportfóliójához a betegek igényeinek kielégítése érdekében. E célunk elérését szolgálja kereskedelmi tevékenységünk és a Takeda "Gyógyszerhozzáférés" (Access to Medicines) elnevezésű programja" - magyarázta Ricardo Marek, a Takeda Growth and Emerging Markets üzleti egységének elnöke. "Biztosak vagyunk abban, hogy az Acino a legalkalmasabb arra, hogy továbbra is zökkenőmentes hozzáférést biztosítson a betegek számára a tőlünk átvett termékekhez, és biztosítsa a szállítások folyamatosságát."

A Takeda a termékköréből az ügylet eredményeként eltávolított termékekért kapott vételárat adósságállományának és tőkeáttételének csökkentésére szándékozik fordítani; kitűzött célja 2x-es nettó adósság/korrigált EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) ráta elérése az elkövetkezendő három-öt év alatt. A Takeda elkötelezett az iránt, hogy a tevékenységértékesítési ügyletekből befolyt összegek felhasználásával és magas szintű cash flow elérésével gyors ütemben csökkentse adósságállományát, és ugyanakkor egyszerűsítse termékportfólióját.

Az ügylet feltételei
A Takeda megállapodást kötött arról, hogy a NEMEA régióban értékesített mintegy 30 vényköteles gyógyszert és nem vényköteles gyógyszereket magában foglaló portfólióját eladja egy svájci gyógyszergyártó vállalatnak, az Acinonak, amelynek központja Zürichben található. Az Acino fő piacait a közép-keleti, afrikai, FÁK régióba tartozó és latin-amerikai országok alkotják. A megállapodás értelmében a termékek forgalmazása szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszó országok a jövőben a következők lesznek: Egyiptom, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Törökország, Ukrajna és az Egyesült Arab Emírségek, de az értékesítés kiterjed számos további országra is.

A megállapodás értelmében az Acino a portfólióba tartozó termékek tekintetében ezekben az országokban kizárólagos tulajdonjogot és az értékesítésre vonatkozó jogosultságot szerez, és az abból származó mindennemű haszon az Acinot illeti meg. A tervek szerint a portfólióval kapcsolatos elsődleges értékesítési és marketing tevékenységeket végző szakemberek szintén átkerülnek az Acinohoz az ügylet zárásakor. A szerződő felek ugyanakkor több évre szóló gyártási és beszállítási megállapodást is kötnek, amelynek értelmében a Takeda továbbra is gyártani fogja a termékeket az Acino számára.

Az ügylet zárására várhatóan a 2019-es pénzügyi év negyedik negyedévében (2020. január - március) kerül sor a szokásos ügyletzárási feltételek teljesítésének függvényében, ideértve a vonatkozó trösztellenes törvényeknek való megfelelést igazoló jóváhagyások megszerzését is. Az ügyletzárásig hátralévő időben ezeket a termékeket továbbra is a Takeda forgalmazza.

A Takedát az ügylet során pénzügyi tanácsadóként a BofA Securities támogatta, jogi tanácsadója a White & Case volt, egyéb pénzügyi tanácsadást pedig a Deloitte nyújtott számára.(folyt.)2019. október 16., szerda 15:27

A Takeda megállapodást kötött egyes nem vényköteles, illetve egyéb, nem az alapvető termékei közé tartozó gyógyszereinek az Acino számára való értékesítéséről több mint 200 millió USA dolláros áron (2.rész)
    Oszaka, Japán, 2019. október 16., szerda (Business Wire/OTS) -

    Amit a Takeda Pharmaceutical Company Limitedről tudni kell…

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE: TAK) globális, értékalapú, a kutatást és fejlesztést prioritásként kezelő, biológiaigyógyszer-gyártó cég, amelynek központja Japánban található. A vállalat elkötelezett aziránt, hogy a betegek számára jobb egészséget és jobb jövőt biztosítson azáltal, hogy a tudományos kutatások eredményeit kiemelkedően innovatív gyógyszerek kifejlesztésére használja fel. A Takeda kutatási és fejlesztési tevékenységét négy terápiás területre összpontosítja: onkológia, gasztroenterológia (GI), ritka betegségek és idegtudomány. Cégünk ugyanakkor célzott kutatási/fejlesztési célú befektetéseket eszközöl a plazmaalapú terápiák és vakcinák területén is. Erőfeszítéseinket olyan magas innovációs szintet képviselő gyógyszerek kifejlesztésére összpontosítjuk, amelyek hozzájárulnak az emberek életének jobbá tételéhez azáltal, hogy új kezelési lehetőségeket biztosítanak. Kibővített és együttműködéseken alapuló kutatási/fejlesztési projektjeinket és eszközeinket arra használjuk, hogy megbízható és modalitás szempontjából diverzifikált termékfejlesztést valósítsunk meg. Alkalmazottaink elkötelezettek a betegek életének jobbá tétele iránt, melynek érdekében szorosan együttműködnek mintegy 80 országban és régióban tevékenykedő partnereinkkel.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: https://www.takeda.com

Előremutató állítások
Ez a sajtóközlemény és az ezzel a sajtóközleménnyel kapcsolatban kiadott bármely médiatartalom tartalmazhat a Takeda jövőbeli üzleti tevékenységére, jövőbeli pénzügyi helyzetére és üzemi eredményeire vonatkozó előremutató állításokat, nézeteket és véleményeket, ideértve becsléseket, előrejelzéseket, célkitűzéseket és terveket. Az előremutató állítások gyakran tartalmaznak olyan szavakat, mint például a "célkitűzések", "tervek", "úgy hisszük", "reméljük", "továbbra is", "várhatóan", "célunk", "szándékozunk", "biztosítjuk", "fogunk", "lehet", "kellene", "lenne", "tudnánk" "előre láthatóan", "becsléseink szerint", "prognózisok szerint" vagy ezekhez hasonló értelemmel bíró szavakat vagy kifejezéseket, illetve ezek tagadó formáját (a felsorolás nem teljes körű). A jelen közleményben szereplő bárminemű előremutató állítás a Takeda számára rendelkezésre álló információk alapján a Takeda által a sajtóközlemény kiadásának időpontjában alkotott feltételezéseken és becsléseken alapul. Az ilyen előremutató állítások nem tekinthetők a Takeda vagy a vállalat vezetősége által adott garanciának a vállalat jövőbeli teljesítményére nézve, és különféle ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalansági és egyéb tényezők lehetnek rájuk hatással, ideértve, de nem kizárólag a következőket: a Takeda globális üzleti tevékenységének színterén érvényesülő gazdasági feltételek, ideértve a Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban érvényesülő általános gazdasági feltételeket; a vonatkozó törvények és szabályzások változásai; a termékfejlesztési programok sikere vagy sikertelensége; a szabályozó hatóságok döntései és e döntések meghozatalának időpontja; a valutaárfolyamok és kamatlábak fluktuációja; a forgalmazott vagy forgalmazni tervezett termékek biztonságosságával vagy hatásosságával kapcsolatos állítások vagy aggodalmak; az összeolvadást követően a felvásárolt vállalatokkal való integrációt célzó erőfeszítések időzítése és hatásai; valamint a Takeda képessége arra, hogy a cég tevékenysége szempontjából nem alapvetőnek számító eszközöket értékesítse, illetve az ilyen ügylet(ek) időzítése, mely kockázatok vagy tényezők bármelyike hatására a Takeda tényleges eredményei, teljesítménye, sikerei vagy pénzügyi helyzete lényeges mértékben eltérhet az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely jövőbeli eredménytől, teljesítménytől vagy pénzügyi helyzettől. E kockázatokra és tényezőkre, valamint a Takeda eredményeit, teljesítményét, sikereit vagy pénzügyi helyzetét befolyásoló egyéb tényezőkre vonatkozóan további információk a Takeda által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) a 20-F sz. nyomtatványon benyújtott legutóbbi Éves jelentés Kulcsfontosságú információk (Key Information) című 3. pontjának Kockázati tényezők (Risk Factors) című D. alpontjában, valamint a Takeda által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez benyújtott egyéb (a Takeda honlapján [https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/] vagy a SEC honlapján [www.sec.gov] elérhető) jelentésekben találhatók. A Takeda jövőbeli eredményei, teljesítménye, sikerei vagy pénzügyi helyzete lényeges mértékben eltérhet az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely eredménytől, teljesítménytől vagy pénzügyi helyzettől. Felhívjuk a jelen sajtóközleményt olvasó személyek figyelmét, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben az előremutató állításokra. A Takeda nem vállal felelősséget a jelen sajtóközleményben szereplő vagy a vállalat által a jövőben esetleg tett semminemű előremutató állítás frissítésére, kivéve a vonatkozó jogszabályok vagy tőzsdei szabályok által megkívánt frissítéseket. A vállalat korábbi teljesítménye nem tekinthető a jövőbeli eredményeket előrejelző adatnak, és a Takeda jelen sajtóközleményben szereplő eredményei nem tekintendők a Takeda jövőbeli eredményeit előrejelző, prognosztizáló vagy megbecslő adatoknak.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191014005742/en/ (folyt.)2019. október 16., szerda 15:27

A Takeda megállapodást kötött egyes nem vényköteles, illetve egyéb, nem az alapvető termékei közé tartozó gyógyszereinek az Acino számára való értékesítéséről több mint 200 millió USA dolláros áron (3.rész)
    Oszaka, Japán, 2019. október 16., szerda (Business Wire/OTS) -

    
Kapcsolat:

Befektetői kapcsolatok:
Takashi Okubo
+81-(0)3-3278-2306
takeda.ir.contact@takeda.com

Médiakapcsolatok:
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@Takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com
Forrás: Takeda Pharmaceutical Company Limited
    

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.  

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.