OTS Üzleti Sajtószolgálat
2024. február 25. vasárnap
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2023. augusztus 15., kedd 11:48

A U. S. Steel megerősítette, hogy nem várt ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től és több más féltől; újra megerősítette a részvényesi értékmaximalizálást célzó versenyképes stratégiai felülvizsgálati folyamat elindítását (1. rész)
    Pittsburgh, 2023. augusztus 15., kedd (Business Wire/OTS) - A Cleveland-Cliffs visszautasította, hogy ajánlatukat a megszokott eljárás szerint értékeljék - A vállalat megerősítette, hogy felkérte a Cleveland-Cliffs-et, vegyen részt a stratégiai felülvizsgálatban - A United States Steel Corporation (NYSE: X) (a továbbiakban „U. S. Steel” vagy a „vállalat”) a mai napon megerősítette, hogy felkérte a Cleveland-Cliffs Inc. vállalatot („Cleveland-Cliffs”), hogy vegyen részt a korábban bejelentett stratégiai felülvizsgálati folyamatban. A vállalat már előzőleg közzétette, hogy külső pénzügyi és jogi tanácsadók segítségével hivatalos felülvizsgálati folyamatot kezdett el annak értékelése céljából, hogy milyen stratégiai lehetőségek állnak a vállalat rendelkezésére, miután több nem várt ajánlatot kapott, amelyek az egyes termelési eszközök megvételétől az egész vállalat felvásárlásáig terjedtek.

    A vállalat nem várt készpénz és részvény ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től a U. S. Steel teljes részvényállományának felvásárlására. Az alábbi levél részletezi, hogy a U. S. Steel nem tudta megfelelően kiértékelni az ajánlatot, mivel a Cleveland-Cliff csak abban az esetben vett volna részt a szükséges és szokásos értékbecslést és biztonsági tényezőket értékelő folyamatban, ha a U. S. Steel előzőleg elfogadja az ajánlat gazdasági feltételeit.

A U. S. Steel Cleveland-Cliffs-hez intézett, 2023. augusztus 13-án, keleti parti idő szerint 12:01-kor küldött levelének teljes tartalma a következő:

2023. augusztus 13.

Kedves Lourenco!

A United States Steel Corporation (a továbbiakban a „vállalat”) nevében írok, válaszul a Cleveland-Cliffs Inc. 2023. július 28-án kelt, majd 2023. augusztus 11-én módosított javaslattételi levelére. Amióta megkaptuk az eredeti ajánlatot, a vállalat igazgatótanácsa több alkalommal is összeült, hogy a Barclays és Goldman Sachs pénzügyi tanácsadóink, valamint a Milbank és Wachtell jogi tanácsadóink segítségével értékeljük az ajánlat előnyeit és kockázatait.

Az igazgatótanáccsal közös utasításunkra tanácsadóink 2023. augusztus 7-én jelezték, hogy hajlandóak vagyunk titoktartási megállapodást kötni annak érdekében, hogy számos kulcsfontosságú kérdést tisztázzunk, beleértve ajánlatuk részvénykomponensének értékelését, a szabályozási kockázatokat és az időzítést, valamint az egyesült vállalat kilátásait. Ügyvédjükkel megvitattuk azokat a kérdéseket, amelyeket jobban meg kell értenünk ahhoz, hogy megfelelően értékelni tudjuk javaslatuk versenyjogi kockázatát. Annak ellenére, hogy ügyvédjükkel egyetértettünk abban, hogy ennek elemzése szükséges, és ő hajlandónak is mutatkozott együtt dolgozni ezen a kérdésen, a közös munkára ezidáig nem került sor. Miután többször is megbeszéléseket folytattunk, illetve csapatunk jóhiszeműen tárgyalt a titoktartási szerződés feltételeiről, augusztus 11-én, pénteken megdöbbenéssel olvastuk a levelet, amelyben az állt, hogy Ön csak akkor hajlandó aláírni a majdnem kész titoktartási szerződést, ha előzetesen elfogadjuk a javaslat gazdasági feltételeit.

Amint azt Ön is jól tudja, igazgatótanácsunk – vagy bármely más igazgatótanács – bizalmon alapuló kötelezettségeivel összhangban nem tudna elfogadni egy olyan javaslatot, amely szerint 50%-ot az Önök részvényei tesznek ki, anélkül, hogy alapos és teljesen szokványos átvilágítási folyamatot végezne a tranzakcióban rejlő kockázatok, valamint a potenciális előnyök és hátrányok értékelése végett, beleértve a részvénykomponenst is. Ellenkező esetben azt jelentené, hogy elfogadunk egy árat anélkül, hogy tudnánk, mire is vonatkozik valójában. Igazgatótanácsunk sem érthetne egyet az Önök által javasolt „elsődlegesen feltüntetett árral” anélkül, hogy megfelelő megbeszélést folytatnánk le – titoktartási kötelezettség mellett – arról, hogy miben járulna hozzá a U. S. Steel az egyesített vállalatok értékéhez. Igazgatótanácsunkat erre kényszeríteni lényegében annak követelése, hogy szegje meg a bizalmon alapuló kötelességeit.

Az igazgatótanács és a vezetői csapatunk által irányított vállalat jelentős előrehaladást ért el abban, hogy ügyfélközpontú, világszinten versenyképes Best for All® acélgyártók lettünk, mivel továbbra is elsők vagyunk a stratégiai piacokon, lefelé nyomva a költséggörbét és felfelé a tehetséggörbét. Ez a bizonyított stratégia megtérülő, az emberek és a bolygó számára is hasznos acélmegoldásokkal látta el az ügyfeleket, miközben jutalomban részesítette részvényeseinket. Ebben a helyzetben nem tudjuk eldönteni, hogy az Önök nem várt ajánlata megfelelően tükrözi-e a vállalat teljes és valós értékét.

A fenti okok miatt az igazgatótanácsnak nincs más választása, mint elutasítani az Önök indokolatlan ajánlatát.

A U. S. Steel igazgatótanácsa továbbra is elkötelezett a részvényesek számára biztosított értékmaximalizálás mellett, és ebből a célból úgy döntött, hogy hivatalos felülvizsgálati folyamatot kezdeményez a stratégiai alternatívák értékelésére. Amennyiben szeretnének részt venni ebben a folyamatban, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot pénzügyi és jogi képviselőinkkel, örömmel vesszük, ha csatlakoznak.

Üdvözlettel:

David Burritt

Elnök-vezérigazgató (folyt.)2023. augusztus 15., kedd 11:48

A U. S. Steel megerősítette, hogy nem várt ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től és több más féltől; újra megerősítette a részvényesi értékmaximalizálást célzó versenyképes stratégiai felülvizsgálati folyamat elindítását (2. rész)
    Pittsburgh, 2023. augusztus 15., kedd (Business Wire/OTS) -

    
Tanácsadók

A Barclays Capital Inc. és a Goldman Sachs & Co. LLC a U. S. Steel pénzügyi tanácsadói. Jogi tanácsadók a Milbank LLP, valamint a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Az 1901-ben alapított United States Steel Corporation vezető acélgyártó. A biztonságra megingathatatlan figyelmet fordító vállalat ügyfélközpontú Best for All® stratégiája biztonságosabb, fenntarthatóbb jövőt biztosít a U. S. Steel és érdekelt felei számára. Az innovációra újra hangsúlyt fektető U. S. Steel az autóipart, az építőipart, a készülékgyártást, az energiaipart, a konténergyártást és csomagolóipart szolgálja olyan magas hozzáadott értékű acéltermékekkel, mint amilyen a U. S. Steel saját, fejlett technológiájú, magas ellenállóképességű XG3® acélterméke. A vállalat továbbá versenyképes vasérctermelést is folytat, és évi nettó 22,4 millió tonna nyersacélgyártási kapacitással rendelkezik. A U. S. Steel, amelynek székhelye a pennsylvaniai Pittsburghben található, világszínvonalú üzemeket működtet az Egyesült Államokban és Közép-Európában. További információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.ussteel.com.

ELŐRETEKINTŐ KIJELENTÉSEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

Ez a közlemény olyan információkat tartalmaz, amelyek a módosított 1933. évi értékpapírtörvény 27A szakasza és a módosított 1934. évi értéktőzsdetörvény 21E szakasza értelmében „előretekintő kijelentéseknek” minősülhetnek. Célunk, hogy az előretekintő kijelentéseket az említett szakaszokban az előretekintő kijelentésekre vonatkozó „biztonságos kikötő” rendelkezések hatálya alá vonjuk. Általában az ilyen előretekintő kijelentéseket a „hisz”, a „vár”, a „szándékozik”, a „becsül”, az „előre lát”, a „tervez, a „céloz”, az „előre jelez”, a „célul tűz ki”, a „kell”, a „terv”, a „cél”, a „jövő”, a „lesz”, a „lehet” és hasonló kifejezésekkel vagy jövőbeli időpontok használatával azonosítottuk. Az ilyen szavak vagy hasonló kifejezések hiánya azonban nem jelenti azt, hogy a kijelentés nem előretekintő. Az előretekintő kijelentések nem történelmi tények, hanem csak a vállalat jövőbeli eseményekkel kapcsolatos várakozásait tükrözik, amelyek közül sok természeténél fogva bizonytalan és lényegét tekintve a vállalat ellenőrzési körén kívül esik. Lehetséges, hogy a vállalat tényleges eredményei, pénzügyi helyzete és fejlesztései eltérhetnek, esetleg jelentős mértékben is, az ezekben az előretekintő kijelentésekben meghatározott várható eredményektől, fejlesztésektől és pénzügyi helyzettől. A vezetőség véleménye szerint ezek az előretekintő kijelentések a megfogalmazásuk időpontjában ésszerűek. Ugyanakkor óvatosan kell eljárni, és nem szabad túlzottan az ilyen előretekintő kijelentésekre hagyatkozni, mivel ezek a kijelentések csak a megfogalmazásuk időpontjában érvényesek. Vállalatunk nem vállal kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan frissíti vagy felülvizsgálja az előretekintő kijelentéseket, akár új információk, jövőbeli események vagy más okok miatt, kivéve, ha azt jogszabály írja elő. Ezenkívül az előretekintő kijelentések bizonyos kockázatokat és bizonytalanságokat hordoznak magukban, amelyek miatt a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek vállalatunk történelmi tapasztalataitól, illetve jelenlegi várakozásainktól vagy előrejelzéseinktől. Ezek a kockázatok és bizonytalanságok többek között a következők lehetnek: a stratégiai alternatív felülvizsgálati folyamat céljainak elérése, bármely stratégiai tranzakció feltételei, struktúrája, előnyei és költségei, bármely tranzakció időzítése, illetve bármely tranzakció teljesítése, annak kockázata, hogy a stratégiai alternatívák felülvizsgálata és annak bejelentése kedvezőtlen hatást gyakorolhat a vállalat azon képességére, hogy megtartsa ügyfeleit, megtartsa és alkalmazza a kulcsfontosságú munkavállalókat, fenntartsa kapcsolatait az ügyfelekkel, a beszállítókkal, a munkavállalókkal, a részvényesekkel és fenntartsa egyéb üzleti kapcsolatait, valamint általában a vállalat működési eredményeire és üzleti tevékenységére; annak kockázata, hogy a stratégiai alternatívák felülvizsgálata elvonja a vállalat vezetésének figyelmét és idejét, a felülvizsgálatból eredő váratlan kiadások kockázata; a felülvizsgálathoz kapcsolódó bármely peres eljárás kockázata; valamint a 2022. december 31-én lezárt évre vonatkozó 10-K nyomtatványon közzétett éves jelentésünkben lévő „1A pont. Kockázati Tényezők” részben közölt kockázatok és bizonytalanságok, valamint az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz benyújtott jövőbeli jelentéseinkben időről időre leírtak.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat. (folyt.)2023. augusztus 15., kedd 11:49

A U. S. Steel megerősítette, hogy nem várt ajánlatot kapott a Cleveland-Cliffs-től és több más féltől; újra megerősítette a részvényesi értékmaximalizálást célzó versenyképes stratégiai felülvizsgálati folyamat elindítását (3. rész)
    Pittsburgh, 2023. augusztus 15., kedd (Business Wire/OTS) -

    
Forrásverzió a businesswire.com címen: https://www.businesswire.com/news/home/20230813636696/hu/

Kapcsolat:
Tara Carraro
Senior Vice President, Chief Communications Officer
Tel.: 412-433-1300
E-mail: media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Tel.: 212-355-4449

Kevin Lewis
Vice President
Finance
Tel.: 412-433-6935
E-mail: klewis@uss.com

    
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.  

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.